Phản ứng oxi-hoá khử

Al + 4HNO3 → 2H2O + NO + Al(NO3)3

Al + 4HNO3 = 2H2O + NO + Al(NO3)3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Al | Nhôm | rắn + HNO3 | axit nitric | dung dịch = H2O | nước | lỏng + NO | nitơ oxit | khí + Al(NO3)3 | Nhôm nitrat | rắn, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình Al + 4HNO3 → 2H2+ NO + Al(NO3)3
   • Điều kiện phản ứng để Al (Nhôm) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?
   • Làm cách nào để Al (Nhôm) tác dụng HNO3 (axit nitric)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Al + 4HNO3 → 2H2+ NO + Al(NO3)3 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Al + 4HNO3 → 2H2+ NO + Al(NO3)3 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Al + 4HNO3 → 2H2+ NO + Al(NO3)3
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng Al + 4HNO3 → 2H2+ NO + Al(NO3)3

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

Al + 4HNO3 2H2O + NO + Al(NO3)3
Nhôm axit nitric nước nitơ oxit Nhôm nitrat
Aluminum Axit nitric Nitrogen monoxide Aluminium nitrate
(rắn) (dung dịch) (lỏng) (khí) (rắn)
(trắng bạc) (không màu) (không màu) (không màu)
Axit Muối
27 63 18 30 213

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: Al + 4HNO3 → 2H2O + NO + Al(NO3)3

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Al + 4HNO3 → 2H2+ NO + Al(NO3)3

Al + 4HNO3 → 2H2+ NO + Al(NO3)3 là Phản ứng oxi-hoá khử, Al (Nhôm) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra H2O (nước), NO (nitơ oxit), Al(NO3)3 (Nhôm nitrat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Al (Nhôm) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Al (Nhôm) tác dụng HNO3 (axit nitric)?

cho nhôm tác dụng với dung dịch axit nitric

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al (Nhôm) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất H2O (nước), NO (nitơ oxit), Al(NO3)3 (Nhôm nitrat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Al + 4HNO3 → 2H2+ NO + Al(NO3)3 là gì ?

chất rắn màu trắng của nhôm (Al) tan dần trong dung dịch, xuất hiện khí làm sủi bọt khí trong dung dịch và hóa nâu ngoài không khí là nitơ oxit (NO)

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Al + 4HNO3 → 2H2+ NO + Al(NO3)3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al (Nhôm) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al (Nhôm) ra NO (nitơ oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra Al(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al (Nhôm) ra Al(NO3)3 (Nhôm nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra Al(NO3)3 (Nhôm nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO (nitơ oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Al(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Al(NO3)3 (Nhôm nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Al(NO3)3 (Nhôm nitrat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Al + 4HNO3 → 2H2+ NO + Al(NO3)3

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình Al + 4HNO3 → 2H2+ NO + Al(NO3)3

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình Al + 4HNO3 → 2H2+ NO + Al(NO3)3

Câu 1. Tính chất hóa học của Al

Cho Al tác dụng với lần lượt các dung dịch axit sau: HCl; HNO3 loãng; H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc, nguội; H2SO4 loãng. Số dung dịch có thể hòa tan được Al là:

A. 3
B. 2
C. 5
D. 4

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Số mol HNO3 bị khử trong phản ứng

Hoà tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO3, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp khí Z ở đktc gồm N2O và NO có tỉ khối so với hydro là 18,5. Cô cạn dung dịch Y thu được 127 gam hỗn hợp muối khan.
Tính số mol HNO3 bị khử trong các phản ứng trên là:

A. 0,15 mol
B. 0,35 mol
C. 0,25 mol
D. 0,45 mol

Xem đáp án câu 2

Câu 3. khối lượng rắn kết tủa

Cho tan hoàn toàn 58 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag trong dung dịch HNO3 2M thu được 0,15 mol NO; 0,05 mol N2O và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D, khối lượng muối khan thu được là:

A. 120,4 gam
B. 89,8 gam
C. 116,9 gam
D. 110,7 gam

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch HNO3

Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đkc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 1,81 mol
B. 1,95 mol
C. 1,8 mol.
D. 1,91 mol

Xem đáp án câu 4

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button