Phản ứng oxi-hoá khử

3Br2 + 3K2CO3 → 5KBr + 3CO2 + KBrO3

3Br2 + 3K2CO3 = 5KBr + 3CO2 + KBrO3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Br2 | brom | lỏng + K2CO3 | kali cacbonat | đậm đặc, nóng = KBr | kali bromua | rắn + CO2 | Cacbon dioxit | khí + KBrO3 | Kali bromat | , Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 3Br2 + 3K2CO3 → 5KBr + 3CO2 + KBrO3
   • Điều kiện phản ứng để Br2 (brom) tác dụng K2CO3 (kali cacbonat) là gì ?
   • Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng K2CO3 (kali cacbonat)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3Br2 + 3K2CO3 → 5KBr + 3CO2 + KBrO3 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3Br2 + 3K2CO3 → 5KBr + 3CO2 + KBrO3 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3Br2 + 3K2CO3 → 5KBr + 3CO2 + KBrO3
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 3Br2 + 3K2CO3 → 5KBr + 3CO2 + KBrO3

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

3Br2 + 3K2CO3 5KBr + 3CO2 + KBrO3
brom kali cacbonat kali bromua Cacbon dioxit Kali bromat
Bromine Potassium carbonate Potassium bromide Carbon dioxide Potassium bromate
(lỏng) (đậm đặc, nóng) (rắn) (khí)
(nâu đỏ) (trắng) (không màu)
Muối Muối Muối
160 138 119 44 167

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 3Br2 + 3K2CO3 → 5KBr + 3CO2 + KBrO3

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3Br2 + 3K2CO3 → 5KBr + 3CO2 + KBrO3

3Br2 + 3K2CO3 → 5KBr + 3CO2 + KBrO3 là Phản ứng oxi-hoá khử, Br2 (brom) phản ứng với K2CO3 (kali cacbonat) để tạo ra KBr (kali bromua), CO2 (Cacbon dioxit), KBrO3 (Kali bromat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Br2 (brom) tác dụng K2CO3 (kali cacbonat) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng K2CO3 (kali cacbonat)?

cho brom tác dụng với muối kali cacbonat

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng K2CO3 (kali cacbonat) và tạo ra chất KBr (kali bromua), CO2 (Cacbon dioxit), KBrO3 (Kali bromat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3Br2 + 3K2CO3 → 5KBr + 3CO2 + KBrO3 là gì ?

có khí thoát ra

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3Br2 + 3K2CO3 → 5KBr + 3CO2 + KBrO3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra KBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra KBr (kali bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra KBr (kali bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra KBrO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra KBrO3 (Kali bromat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra KBrO3 (Kali bromat)

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra KBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra KBr (kali bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra KBr (kali bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra KBrO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra KBrO3 (Kali bromat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra KBrO3 (Kali bromat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3Br2 + 3K2CO3 → 5KBr + 3CO2 + KBrO3

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button