Phản ứng oxi-hoá khử

2NH3 + 3SO3 → H2O + N2 + 3SO2

2NH3 + 3SO3 = H2O + N2 + 3SO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

NH3 | amoniac | khí + SO3 | sulfuarơ | lỏng = H2O | nước | lỏng + N2 | nitơ | khí + SO2 | lưu hùynh dioxit | khí, Điều kiện Nhiệt độ Nhiệt độ.

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2NH3 + 3SO3 → H2+ N2 + 3SO2
   • Điều kiện phản ứng để NH3 (amoniac) tác dụng SO3 (sulfuarơ) là gì ?
   • Làm cách nào để NH3 (amoniac) tác dụng SO3 (sulfuarơ)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NH3 + 3SO3 → H2+ N2 + 3SO2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NH3 + 3SO3 → H2+ N2 + 3SO2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2NH3 + 3SO3 → H2+ N2 + 3SO2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2NH3 + 3SO3 → H2+ N2 + 3SO2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2NH3 + 3SO3 H2O + N2 + 3SO2
amoniac sulfuarơ nước nitơ lưu hùynh dioxit
Ammonia Sulfur trioxit Sulfur đioxit
(khí) (lỏng) (lỏng) (khí) (khí)
(không màu, mùi khai.) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu, mùi hắc)
Bazơ
17 80 18 28 64

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2NH3 + 3SO3 → H2O + N2 + 3SO2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2NH3 + 3SO3 → H2+ N2 + 3SO2

2NH3 + 3SO3 → H2+ N2 + 3SO2 là Phản ứng oxi-hoá khử, NH3 (amoniac) phản ứng với SO3 (sulfuarơ) để tạo ra H2O (nước), N2 (nitơ), SO2 (lưu hùynh dioxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Điều kiện phản ứng để NH3 (amoniac) tác dụng SO3 (sulfuarơ) là gì ?

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Làm cách nào để NH3 (amoniac) tác dụng SO3 (sulfuarơ)?

cho NH3 tác dụng với SO3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NH3 (amoniac) tác dụng SO3 (sulfuarơ) và tạo ra chất H2O (nước), N2 (nitơ), SO2 (lưu hùynh dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NH3 + 3SO3 → H2+ N2 + 3SO2 là gì ?

xuất hiện khí có mùi hắc sunfurơ (SO2).

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2NH3 + 3SO3 → H2+ N2 + 3SO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra N2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra N2 (nitơ)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra N2 (nitơ)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ SO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ SO3 (sulfuarơ) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ SO3 (sulfuarơ) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ SO3 Ra N2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ SO3 (sulfuarơ) ra N2 (nitơ)

Xem tất cả phương trình điều chế từ SO3 (sulfuarơ) ra N2 (nitơ)

Phương Trình Điều Chế Từ SO3 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ SO3 (sulfuarơ) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ SO3 (sulfuarơ) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2NH3 + 3SO3 → H2+ N2 + 3SO2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button