Phản ứng oxi-hoá khử

2HNO3 + BeO → H2O + Be(NO3)2
2HNO3 + BeO = H2O + Be(NO3)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

HNO3 | axit nitric | dd + BeO | Berili oxit | rắn = H2O | nước | lỏng + Be(NO3)2 | Berili nitrat | rắn, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2HNO3 + BeO → H2+ Be(NO3)2
   • Điều kiện phản ứng để HNO3 (axit nitric) tác dụng BeO (Berili oxit) là gì ?
   • Làm cách nào để HNO3 (axit nitric) tác dụng BeO (Berili oxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2HNO3 + BeO → H2+ Be(NO3)2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2HNO3 + BeO → H2+ Be(NO3)2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2HNO3 + BeO → H2+ Be(NO3)2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2HNO3 + BeO → H2+ Be(NO3)2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2HNO3 + BeO H2O + Be(NO3)2
axit nitric Berili oxit nước Berili nitrat
Axit nitric
(dd) (rắn) (lỏng) (rắn)
(không màu) (không màu)
Axit
63 25 18 133

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 2HNO3 + BeO → H2O + Be(NO3)2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2HNO3 + BeO → H2+ Be(NO3)2

2HNO3 + BeO → H2+ Be(NO3)2 là Phản ứng oxi-hoá khử, HNO3 (axit nitric) phản ứng với BeO (Berili oxit) để tạo ra H2O (nước), Be(NO3)2 (Berili nitrat) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để HNO3 (axit nitric) tác dụng BeO (Berili oxit) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm cách nào để HNO3 (axit nitric) tác dụng BeO (Berili oxit)?

cho BeO tan trong dung dịch axit HNO3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HNO3 (axit nitric) tác dụng BeO (Berili oxit) và tạo ra chất H2O (nước), Be(NO3)2 (Berili nitrat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2HNO3 + BeO → H2+ Be(NO3)2 là gì ?

Be(NO3)2 kết tủa

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2HNO3 + BeO → H2+ Be(NO3)2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Be(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Be(NO3)2 (Berili nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Be(NO3)2 (Berili nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ BeO Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ BeO (Berili oxit) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ BeO (Berili oxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ BeO Ra Be(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ BeO (Berili oxit) ra Be(NO3)2 (Berili nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ BeO (Berili oxit) ra Be(NO3)2 (Berili nitrat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2HNO3 + BeO → H2+ Be(NO3)2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button