Phương Trình Hoá Học Lớp 10

2H2O + CF4 → CO2 + 4HF

2H2O + CF4 = CO2 + 4HF | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2O | nước | khí + CF4 | Cacbon tetraflorua | khí = CO2 | Cacbon dioxit | khí + HF | Axit Hidrofloric | khí, Điều kiện Nhiệt độ 171

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2H2+ CF4 → CO2 + 4HF
   • Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng CF4 (Cacbon tetraflorua) là gì ?
   • Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng CF4 (Cacbon tetraflorua)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2H2+ CF4 → CO2 + 4HF là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2H2+ CF4 → CO2 + 4HF ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2H2+ CF4 → CO2 + 4HF
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2H2+ CF4 → CO2 + 4HF

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Cách viết phương trình đã cân bằng

2H2O + CF4 CO2 + 4HF
nước Cacbon tetraflorua Cacbon dioxit Axit Hidrofloric
Tetrafluoromethane, Carbon tetrafluoride Carbon dioxide
(khí) (khí) (khí) (khí)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu)
Axit
18 88 44 20

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2H2O + CF4 → CO2 + 4HF

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2H2+ CF4 → CO2 + 4HF

2H2+ CF4 → CO2 + 4HF là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, H2O (nước) phản ứng với CF4 (Cacbon tetraflorua) để tạo ra CO2 (Cacbon dioxit), HF (Axit Hidrofloric) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 171°C

Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng CF4 (Cacbon tetraflorua) là gì ?

Nhiệt độ: 171°C

Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng CF4 (Cacbon tetraflorua)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để H2O (nước) phản ứng với CF4 (Cacbon tetraflorua) và tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) phản ứng với HF (Axit Hidrofloric).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2O (nước) tác dụng CF4 (Cacbon tetraflorua) và tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit), HF (Axit Hidrofloric)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2H2+ CF4 → CO2 + 4HF là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm CO2 (Cacbon dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), HF (Axit Hidrofloric) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia H2O (nước) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), CF4 (Cacbon tetraflorua) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2H2+ CF4 → CO2 + 4HF

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra HF

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra HF (Axit Hidrofloric)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra HF (Axit Hidrofloric)

Phương Trình Điều Chế Từ CF4 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CF4 (Cacbon tetraflorua) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CF4 (Cacbon tetraflorua) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ CF4 Ra HF

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CF4 (Cacbon tetraflorua) ra HF (Axit Hidrofloric)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CF4 (Cacbon tetraflorua) ra HF (Axit Hidrofloric)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2H2+ CF4 → CO2 + 4HF

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button