Phương Trình Hoá Học Lớp 9

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Phản ứng 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Fe(OH)3 | Sắt(III) hidroxit | rắn = Fe2O3 | sắt (III) oxit | rắn + H2O | nước | khí, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O là Phản ứng phân huỷ, Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit) để tạo ra Fe2O3 (sắt (III) oxit), H2O (nước) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

This post: 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Làm cách nào để Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit)?

nhiệt phân sắt III hidroxit ở nhiệt độ cao

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit) và tạo ra chất Fe2O3 (sắt (III) oxit), H2O (nước)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm Fe2O3 (sắt (III) oxit) (trạng thái: rắn) (màu sắc: nâu), H2O (nước) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit) (trạng thái: rắn) (màu sắc: nâu đỏ), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Tương tự Fe(OH)3, một số bazơ khác như Cu(OH)2, Al(OH)3,… cũng bị nhiệt phân huỷ cho oxit và nước. Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit và nước.

Phương Trình Điều Chế Từ Fe(OH)3 Ra Fe2O3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit) ra Fe2O3 (sắt (III) oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe(OH)3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit) ra H2O (nước)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Phản ứng phân huỷ là gì ?

Trong phản ứng phân hủy, số oxi hóa cuả các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng phân hủy có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa – khử. Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Câu 1. Nung nóng hỗn hợp sắt

Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và AlCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là.

A. Fe2O3.
B. Fe2O3 và Al2O3.
C. Al2O3.
D. FeO.

Câu A. Fe2O3.

Câu 2. Nhận biết

Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl3, CuSO4, AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khi khối lượng không đổi, thu được chất rắn X. X là:

A. Fe2O3, CuO
B. Fe2O3, CuO, BaSO4
C. Fe3O4, CuO, BaSO4
D. FeO, CuO, Al2O3

Câu B. Fe2O3, CuO, BaSO4

Câu 3. Nhiệt phân

Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn là

A. FeO
B. Fe
C. Fe2O3
D. Fe3O4.

Câu C. Fe2O3

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button