Phản ứng oxi-hoá khử

2FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O + 4HCl + SO2

2FeCl2 + 4H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 2H2O + 4HCl + SO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

FeCl2 | sắt (II) clorua | dung dịch + H2SO4 | axit sulfuric | dung dịch = Fe2(SO4)3 | sắt (III) sulfat | dung dịch + H2O | nước | lỏng + HCl | axit clohidric | dung dịch + SO2 | lưu hùynh dioxit | khí, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 2FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2+ 4HCl + SO2
   • Điều kiện phản ứng để FeCl2 (sắt (II) clorua) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?
   • Làm cách nào để FeCl2 (sắt (II) clorua) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2+ 4HCl + SO2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2+ 4HCl + SO2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2+ 4HCl + SO2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 2FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2+ 4HCl + SO2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

2FeCl2 + 4H2SO4 Fe2(SO4)3 + 2H2O + 4HCl + SO2
sắt (II) clorua axit sulfuric sắt (III) sulfat nước axit clohidric lưu hùynh dioxit
Sulfuric acid; Iron(III) sulfate Sulfur đioxit
(dung dịch) (dung dịch) (dung dịch) (lỏng) (dung dịch) (khí)
(lục nhạt) (không màu) (vàng nâu nhạt) (không màu) (không màu) (không màu)
Muối Axit Muối Axit
127 98 400 18 36 64

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 2FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O + 4HCl + SO2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2+ 4HCl + SO2

2FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2+ 4HCl + SO2 là Phản ứng oxi-hoá khử, FeCl2 (sắt (II) clorua) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) để tạo ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat), H2O (nước), HCl (axit clohidric), SO2 (lưu hùynh dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để FeCl2 (sắt (II) clorua) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?

Không có

Làm cách nào để FeCl2 (sắt (II) clorua) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric)?

cho muối FeCl2 tác dụng với dung dịch axit sunfuric.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là FeCl2 (sắt (II) clorua) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat), H2O (nước), HCl (axit clohidric), SO2 (lưu hùynh dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2+ 4HCl + SO2 là gì ?

Xuất hiện khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) mùi hắc .

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2+ 4HCl + SO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ FeCl2 Ra Fe2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ FeCl2 (sắt (II) clorua) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ FeCl2 (sắt (II) clorua) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ FeCl2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ FeCl2 (sắt (II) clorua) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ FeCl2 (sắt (II) clorua) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ FeCl2 Ra HCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ FeCl2 (sắt (II) clorua) ra HCl (axit clohidric)

Xem tất cả phương trình điều chế từ FeCl2 (sắt (II) clorua) ra HCl (axit clohidric)

Phương Trình Điều Chế Từ FeCl2 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ FeCl2 (sắt (II) clorua) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ FeCl2 (sắt (II) clorua) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra Fe2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra HCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra HCl (axit clohidric)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra HCl (axit clohidric)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2FeCl2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2+ 4HCl + SO2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button