Phương Trình Hoá Học Lớp 9

2CO + O2 → 2CO2

Phản ứng 2CO + O2 = 2CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CO | cacbon oxit | khí + O2 | oxi | khí = CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

2CO + O2 → 2CO2

2CO + O2 → 2CO2 là Phản ứng hoá hợpPhản ứng oxi-hoá khử, CO (cacbon oxit) phản ứng với O2 (oxi) để tạo ra CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để CO (cacbon oxit) tác dụng O2 (oxi) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

This post: 2CO + O2 → 2CO2

Làm cách nào để CO (cacbon oxit) tác dụng O2 (oxi)?

đốt cacbon trong không khí.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CO (cacbon oxit) tác dụng O2 (oxi) và tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2CO + O2 → 2CO2 là gì ?

CO cháy trong oxi hoặc trong không khí với ngọn lửa màu xanh, toả nhiều nhiệt

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2CO + O2 → 2CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CO Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CO (cacbon oxit) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CO (cacbon oxit) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2CO + O2 → 2CO2

Phản ứng hoá hợp là gì ?

Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa – khử. Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Xem tất cả phương trình Phản ứng hoá hợp

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khử.

Bài tập vận dụng

Câu 1: CO khôngkhử được các oxit trong nhóm nào sau đây?

A. FeO, PbO

B. MgO, Al2O3

C. FeO, CuO

D. ZnO, FeO

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

CO chỉ khử được các oxit của kim loại đứng sau Al

Câu 2: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về khí CO?

A. CO và CO2 đều là oxit axit

B. CO là oxit trung tính

C. CO là oxit bazơ

D. CO là oxit lưỡng tính

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Câu 3: Cho hỗn hợp khí CO2 và CO. Dùng chất nào sau đây có thể thu được CO2 tinh khiết hơn?

A. Dung dịch NaOH

B. CuO (to)

C. O2

D. dung dịch BaCl2

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Dùng CuO vì chỉ có khí CO phản ứng vs CuO và sản phẩm cũng là khí CO2. Nên khí CO2 ban đầu và CO2 sinh ra sẽ thoát ra ngoài.

CuO + CO →t0 Cu + CO2

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button