Phương Trình Hoá Học Lớp 9

2C2H2 + 5O2 → 2H2O + 4CO2

Phản ứng 2C2H2 + 5O2 = 2H2O + 4CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C2H2 | Axetilen | khí + O2 | oxi | khí = H2O | nước | khí + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

2C2H2 + 5O2 → 2H2+ 4CO2

2C2H2 + 5O2 → 2H2+ 4CO2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C2H2 (Axetilen) phản ứng với O2 (oxi) để tạo ra H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để C2H2 (Axetilen) tác dụng O2 (oxi) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

This post: 2C2H2 + 5O2 → 2H2O + 4CO2

Làm cách nào để C2H2 (Axetilen) tác dụng O2 (oxi)?

Dẫn axetilen qua ống thuỷ tinh đầu vuốt nhọn rồi đốt cháy khí axetilen thoát ra.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C2H2 (Axetilen) tác dụng O2 (oxi) và tạo ra chất H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2C2H2 + 5O2 → 2H2+ 4CO2 là gì ?

Axetilen cháy trong không khí với ngọn lửa sáng, toả nhiều nhiệt.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2C2H2 + 5O2 → 2H2+ 4CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C2H2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H2 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2C2H2 + 5O2 → 2H2+ 4CO2

Bài tập vận dụng

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít hỗn hợp metan và axetilen cần 13,44 lít oxi. Phần trăm thể tích axetilen trong hỗn hợp là?

A. 20%

B. 40%

C. 60%

D. 80%

Hướng dẫn:

2C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> + 5O<sub>2</sub> → 4CO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O | C2H2 ra CO2

Đáp án D

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn khí axetilen rồi sục hỗn hợp khí thu được qua dung dịch nước vôi trong. Hiện tượng thu được là gì?

A. Kết tủa trắng

B. Có khí thoát ra

C. Không có hiện tượng

D. Dung dịch nước vôi có màu vàng

Hướng dẫn:

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Đáp án A

Câu 3: Ứng dụng trong phản ứng cháy của axetilen dùng để làm gì?

A. Làm nguyên liệu sản xuất trong công nghiệp

B. Làm dung môi

C. Hàn cắt kim loại

D. Không có ứng dụng

Hướng dẫn: Vì phản ứng cháy của axetilen tỏa nhiều nhiệt nên được sử dụng trong các đèn xì để hàn cắt kim loại.

Đáp án C.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button