Phương Trình Hoá Học Lớp 9

2Br2 + C2H2 → C2H2Br4

Phản ứng 2Br2 + C2H2 = C2H2Br4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Br2 | brom | dd + C2H2 | Axetilen | khí = C2H2Br4 | 1,1,2,2-Tetrabromoethan | dd, Điều kiện

2Br2 + C2H2 → C2H2Br4

2Br2 + C2H2 → C2H2Br4 là Phản ứng cộng, Br2 (brom) phản ứng với C2H2 (Axetilen) để tạo ra C2H2Br4 (1,1,2,2-Tetrabromoethan) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Br2 (brom) tác dụng C2H2 (Axetilen) là gì ?

Không có

This post: 2Br2 + C2H2 → C2H2Br4

Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng C2H2 (Axetilen)?

Dẫn axetilen qua dung dịch brom màu da cam

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng C2H2 (Axetilen) và tạo ra chất C2H2Br4 (1,1,2,2-Tetrabromoethan)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Br2 + C2H2 → C2H2Br4 là gì ?

dung dịch brom bị mất màu

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Br2 + C2H2 → C2H2Br4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra C2H2Br4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra C2H2Br4 (1,1,2,2-Tetrabromoethan)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H2 Ra C2H2Br4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra C2H2Br4 (1,1,2,2-Tetrabromoethan)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Br2 + C2H2 → C2H2Br4

Phản ứng cộng là gì ?

Bài tập vận dụng

Câu 1: 2,6 gam một ankin X có thể làm mất màu tối đa 100 ml dd Br2 2M (phản ứng theo tỉ lệ 1:2). CTPT X là:

A. C5H8

B. C2H2

C. C3H4

D. C4H6

Hướng dẫn

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

nBr2 = 2.0,1= 0,2 mol;

Theo pt: nCnH2n-2 = ½ .nBr2 = ½.0,2 = 0,1 mol

MCnH2n-2 = 14n – 2 = 2,6/0,1 = 26 → n = 2 → CTPT là: C2H2

Đáp án: B

Câu 2: Cho axetilen tác dụng với dung dịch nước brom (theo tỉ lệ 1:2). Sản phẩm của phản ứng trên là:

A. C2H2Br4

B. C2H2Br2

C. C2H4Br2

D. C2H5Br

Hướng dẫn

Khi cho axetilen tác dụng với dung dịch nước brom (theo tỉ lệ 1:2).

Ta có phương trình phản ứng sau:

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Đáp án: A

Câu 3: Cho 2,6g C2H2 tác dụng với dung dịch nước brom (theo tỉ lệ 1:2). Khối lượng sản phẩm thu được là bao nhiêu?

A. 30,5g

B. 40,7g

C. 34,6g

D. 35g

Hướng dẫn

C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> + 2Br<sub>2</sub>  → C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>Br<sub>4</sub> | C2H2 ra C2H2Br4

Khối lượng sản phẩm thu được: m = 0.1 x 346 = 34.6 (g)

Đáp án: C

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button