Phương Trình Hoá Học Lớp 9

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

Phản ứng 2Al + 3CuCl2 = 2AlCl3 + 3Cu | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Al | Nhôm | rắn + CuCl2 | Đồng(II) clorua | dd = AlCl3 | Nhôm clorua | dd + Cu | đồng | rắn, Điều kiện

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu là Phản ứng oxi-hoá khửPhản ứng thế, Al (Nhôm) phản ứng với CuCl2 (Đồng(II) clorua) để tạo ra AlCl3 (Nhôm clorua), Cu (đồng) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Al (Nhôm) tác dụng CuCl2 (Đồng(II) clorua) là gì ?

Không có

This post: 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

Làm cách nào để Al (Nhôm) tác dụng CuCl2 (Đồng(II) clorua)?

Cho một dây nhôm vào dung dịch CuCl2

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al (Nhôm) tác dụng CuCl2 (Đồng(II) clorua) và tạo ra chất AlCl3 (Nhôm clorua), Cu (đồng)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu là gì ?

Bột nhôm (Al) màu trắng tan dần trong dung dịch màu xanh lam của đồng II clorua (CuCl2), xuất hiện lớp đồng màu đỏ.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

Nhôm đã đẩy đồng ra khỏi dung dịch CuCl2

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra AlCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al (Nhôm) ra AlCl3 (Nhôm clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra Cu

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al (Nhôm) ra Cu (đồng)

Phương Trình Điều Chế Từ CuCl2 Ra AlCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CuCl2 (Đồng(II) clorua) ra AlCl3 (Nhôm clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ CuCl2 Ra Cu

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CuCl2 (Đồng(II) clorua) ra Cu (đồng)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Phản ứng thế là gì ?

Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác. Phản ứng thế cũng là một loại phương trình hoá học cực kỳ phổ biến trong chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu

Câu 1. Tỉ lệ số mol FeCl3 : CuCl2 trong hỗn hợp

Cho 8,64 gam Al vào dung dịch X (được tạo thành bằng cách hòa tan 74,7 gam hỗn hợp Y gồm CuCl2 và FeCl3 vào nước). Kết thúc phản ứng thu được 17,76 gam chất rắn gồm hai kim loại. Tỉ lệ số mol FeCl3 : CuCl2 trong hỗn hợp Y là:

A. 2 : 1
B. 3 : 2
C. 3 : 1
D. 5 : 3

Câu C. 3 : 1

Câu 2. Nhận biết

Trong các phương trình phản ứng hóa học sau đây, có bao nhiêu phản ứng sẽ tạo ra chất khí?
Br2 + C2H2 –> ;
(NH4)2SO4 + NaOH —> ;
O2 + PH3 —> ;
NaHCO3 + NaHSO4 —> ;
CH3COOH + CH3NH2 —–> ;
Ag2O + HCOOH —> ;
Ag2O + HCHO —> ;
CaO + HNO3 —> ;
CH3COOH + O2 —-> ;
Cu + Cu(OH)2 —-> ;
HCl + HNO3 —> ;
Al2(SO4)3 + H2O + Na2CO3 —> ;
H2 + CH2=CH-CH=CH2 —> ;
CH3COONH4 –t0–> ;
Al + CuCl2 —> ;

A. 12
B. 7
C. 9
D. 6

Câu C. 9

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button