Phương Trình Hoá Học Lớp 9

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Phản ứng 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Al | Nhôm | rắn + Cl2 | clo | khí = AlCl3 | Nhôm clorua | rắn, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 là Phản ứng oxi-hoá khử, Al (Nhôm) phản ứng với Cl2 (clo) để tạo ra AlCl3 (Nhôm clorua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để Al (Nhôm) tác dụng Cl2 (clo) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

This post: 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Làm cách nào để Al (Nhôm) tác dụng Cl2 (clo)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Al (Nhôm) phản ứng với Cl2 (clo) và tạo ra chất AlCl3 (Nhôm clorua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al (Nhôm) tác dụng Cl2 (clo) và tạo ra chất AlCl3 (Nhôm clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 là gì ?

AlCl3 kết tủa trắng

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Ở nhiệt độ thường, nhôm tác dụng với khí clo tạo thành muối nhôm clorua

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra AlCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al (Nhôm) ra AlCl3 (Nhôm clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra AlCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cl2 (clo) ra AlCl3 (Nhôm clorua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

Câu 1. Nung nóng hỗn hợp sắt

Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và AlCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là.

A. Fe2O3.
B. Fe2O3 và Al2O3.
C. Al2O3.
D. FeO.

Câu A. Fe2O3.

Câu 2. Bài tập nhôm

nhôm tác dụng với Clo : Al+ Cl2 –> AlCl3

a, Lập PTHH

b, nếu có 2,24 lít khí Clo tham gia phản ứng, hãy tính khối lượng mối nhôm clorua(AlCl3) thu được

A. 8,01 g
B. 8,56 g
C. 4,05 g
D. 5,6 g

Câu A. 8,01 g

Câu 3. Nguyên tố Al

Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 25,0
B. 12,5.
C. 19,6.
D. 26,7.

Câu D. 26,7.

Câu 4. Câu hỏi lý thuyết tổng hợp trong hóa vô cơ

Phản ứng nào sau đây là không đúng?

A. 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2
B. 2Al + 3Cl2 -> 2AlCl3
C. FeCl2 + Na2SO4 -> FeSO4 + 2NaCl
D. BaO + CO -> BaCO3

Câu C. FeCl2 + Na2SO4 -> FeSO4 + 2NaCl

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button