Phương Trình Hoá Học Lớp 9

128HNO3 + 7Fe3C → 64H2O + 13NO + 52NO2 + 21Fe(NO3)3 + 7CO2

Phản ứng 128HNO3 + 7Fe3C = 64H2O + 13NO + 52NO2 + 21Fe(NO3)3 + 7CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

HNO3 | axit nitric | + Fe3C | Cacbua Sắt | = H2O | nước | + NO | nitơ oxit | + NO2 | nitơ dioxit | + Fe(NO3)3 | Sắt(III) nitrat | + CO2 | Cacbon dioxit | , Điều kiện

128HNO3 + 7Fe3C → 64H2+ 13NO + 52NO2 + 21Fe(NO3)3 + 7CO2

128HNO3 + 7Fe3C → 64H2+ 13NO + 52NO2 + 21Fe(NO3)3 + 7CO2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, HNO3 (axit nitric) phản ứng với Fe3C (Cacbua Sắt) để tạo ra H2O (nước), NO (nitơ oxit), NO2 (nitơ dioxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để HNO3 (axit nitric) tác dụng Fe3C (Cacbua Sắt) là gì ?

Không có

This post: 128HNO3 + 7Fe3C → 64H2O + 13NO + 52NO2 + 21Fe(NO3)3 + 7CO2

Làm cách nào để HNO3 (axit nitric) tác dụng Fe3C (Cacbua Sắt)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để HNO3 (axit nitric) phản ứng với Fe3C (Cacbua Sắt) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với NO (nitơ oxit) phản ứng với NO2 (nitơ dioxit) phản ứng với Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HNO3 (axit nitric) tác dụng Fe3C (Cacbua Sắt) và tạo ra chất H2O (nước), NO (nitơ oxit), NO2 (nitơ dioxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 128HNO3 + 7Fe3C → 64H2+ 13NO + 52NO2 + 21Fe(NO3)3 + 7CO2 là gì ?

Xuất hiện khí màu đỏ nâu và các khí không màu thoát ra

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 128HNO3 + 7Fe3C → 64H2+ 13NO + 52NO2 + 21Fe(NO3)3 + 7CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3C Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Fe3C (Cacbua Sắt) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3C Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Fe3C (Cacbua Sắt) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3C Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Fe3C (Cacbua Sắt) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3C Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Fe3C (Cacbua Sắt) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3C Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Fe3C (Cacbua Sắt) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button