Phương Trình Hoá Học Lớp 9

ZnSO4 + Ba(OH)2 → Zn(OH)2 + BaSO4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học
Dưới đây Trường mầm non ánh dương cung cấp tài liệu về ZnSO4 + Ba(OH)2 → Zn(OH)2 + BaSO4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học ZnSO4 | kẽm sulfat | lỏng + Ba(OH)2 | Bari hidroxit | lỏng = Zn(OH)2 | Kẽm hidroxit | rắn + BaSO4 | Bari sunfat | rắn, Điều kiện Điều kiện khác không có điều kiện

  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng trao đổi   Phương trình hóa học vô cơ

Cách viết phương trình đã cân bằng

Related Articles
ZnSO4 + Ba(OH)2 Zn(OH)2 + BaSO4
kẽm sulfat Bari hidroxit Kẽm hidroxit Bari sunfat
Zinc sulfate Zinc hydroxide
(lỏng) (lỏng) (rắn) (rắn)
(không màu) (không màu) (keo trắng) (trắng)
Muối Bazơ Bazơ Muối
161 171 99 233

Phương trình phản ứng: ZnSO4 + Ba(OH)2 → Zn(OH)2 + BaSO4

ZnSO4 + Ba(OH)2 → Zn(OH)2 + BaSO4 là Phản ứng trao đổi, ZnSO4 (kẽm sulfat) phản ứng với Ba(OH)2 (Bari hidroxit) để tạo ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit), BaSO4 (Bari sunfat) dưới điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: không có điều kiện

This post: ZnSO4 + Ba(OH)2 → Zn(OH)2 + BaSO4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

  • Điều kiện phản ứng để ZnSO4 (kẽm sulfat) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit) là gì ?

Điều kiện khác: không có điều kiện

  • Làm cách nào để ZnSO4 (kẽm sulfat) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit)?

Cho dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với muối ZnSO4

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là ZnSO4 (kẽm sulfat) tác dụng Ba(OH)2 (Bari hidroxit) và tạo ra chất Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit), BaSO4 (Bari sunfat)

  • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra ZnSO4 + Ba(OH)2 → Zn(OH)2 + BaSO4 là gì ?

Khi cho bari hiđroxit phản ứng với kẽm sunfat thu được kết tủa keo trắng Zn(OH)2 và kết tủa trắng BaSO4

  • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng ZnSO4 + Ba(OH)2 → Zn(OH)2 + BaSO4

Tương tự như Ba(OH)2, các bazơ khác như NaOH, KOH,…cũng phản ứng với ZnSO4 tạo kết tủa Zn(OH)2

→  Tham khảo: Những lưu ý về phương trình phản ứng C2H4 + H2O → C2H5OH

Ứng dụng thực tế ZnSO4 + Ba(OH)2 → Zn(OH)2 + BaSO4

  • Phương Trình Điều Chế Từ ZnSO4 Ra Zn(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

  • Phương Trình Điều Chế Từ ZnSO4 Ra BaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra BaSO4 (Bari sunfat)

  • Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)2 Ra Zn(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

  • Phương Trình Điều Chế Từ Ba(OH)2 Ra BaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra BaSO4 (Bari sunfat)

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập liên quan ZnSO4 + Ba(OH)2 → Zn(OH)2 + BaSO4

Ví dụ 1: Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có:

A. Một chất khí và hai chất kết tủa.

B. Một chất khí và không chất kết tủa.

C. Một chất khí và một chất kết tủa.

D. Hỗn hợp hai chất khí.

Đáp án: C

Hướng dẫn giải

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑ (1) ;

Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → Al(OH)3 (kt trắng keo) + BaSO4 (kt trắng) (2) ;

2Al(OH)3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 4H2O (3) ;

Ví dụ 2: Hiện tượng xảy ra khi sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 là:

A. Xuất hiện kết tủa trắng.

B. Ban đầu tạo kết tủa trắng, sau đó tan dần.

C. Sau 1 thời gian mới xuất hiện kết tủa trắng.

D. Không xuất hiện kết tủa.

Đáp án: B

Hướng dẫn giải

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O (Lúc đầu OH rất dư so với CO2)

BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu quan

………………………

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học ZnSO4 + Ba(OH)2 → Zn(OH)2 + BaSO4, khi cho dung dịch ZnSO4 (kẽm sulfat) phản ứng với Ba(OH)2 (Bari hidroxit) để tạo ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit), BaSO4 (Bari sunfat). Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button