Giáo dục

Viết đoạn văn về một phát minh khoa học bằng tiếng Anh (10 mẫu)

Viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh ngắn gồm 10 mẫu dưới đây không chỉ giúp các em học sinh, sinh viên có thêm những ý tưởng hay cho bài viết của mình mà còn nâng cao hiểu biết về phát minh khoa học. Qua đó thấy được ý nghĩa, vai trò của các phát minh khoa học đối với cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó các bạn xem thêm đoạn văn tiếng Anh viết về gia đình, đoạn văn viết về lợi ích của máy tính.

Viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh cũng giống như bố cục của đoạn văn viết về ca sĩ yêu thích. Trước tiên các bạn cần giới thiệu về phát minh bạn muốn viết. Tiếp theo phần thân đoạn miêu tả/kể về phát minh đó như: hoàn cảnh ra đời, cấu tạo của phát minh, lợi ích của phát minh, sự cải tiến của phát minh đó. Và cuối cùng nêu ngắn gọn ý nghĩa của phát minh trong cuộc sống. Vậy dưới đây là 10 đoạn văn tiếng Anh viết về phát minh khoa học, mời các bạn cùng đón đọc.

This post: Viết đoạn văn về một phát minh khoa học bằng tiếng Anh (10 mẫu)

Nói về một phát minh khoa học bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

A laptop, laptop computer, or notebook computer is a small, portable personal computer (PC) with a screen and alphanumeric keyboard. The Osborne 1 is considered the first true mobile computer by most historians. Adam Osborne founded Osborne Computer and formed the Osborne 1 in 1981. It had a five-inch screen, incorporating a modem port, two 5 1/4 floppy drives, and a big collection of bundled software applications. After that, there were many companies starting producing their laptops. Different operating systems were also developed, including Windows that we use a lot today. A laptop is becoming more and more innovative nowadays. They are much lighter, which makes it more convenient for people when travelling. There are also many brands which offer various designs of laptop such as Lenovo, HP, Dell, Macbook (Apple),… I’m still waiting for the new models of laptop in the future.

Tiếng Việt

Máy tính xách tay, là một máy tính cá nhân (PC) nhỏ, di động được, có màn hình và bàn phím chữ và số. Osborne 1 được hầu hết các nhà sử học coi là máy tính xách tay thực sự đầu tiên. Adam Osborne thành lập Osborne Computer và thành lập Osborne 1 vào năm 1981. Nó có màn hình 5 inch, tích hợp cổng modem, hai ổ đĩa mềm 5 1/4 và bộ sưu tập lớn các ứng dụng phần mềm đi kèm. Sau đó, có rất nhiều công ty bắt đầu sản xuất máy tính xách tay của họ. Các hệ điều hành khác nhau cũng được phát triển, bao gồm cả Windows mà chúng ta sử dụng rất nhiều ngày nay. Máy tính xách tay ngày càng trở nên tiên tiến hơn. Chúng nhẹ hơn nhiều, tạo sự thuận tiện cho mọi người khi di chuyển. Ngoài ra còn có rất nhiều thương hiệu cung cấp các thiết kế máy tính xách tay khác nhau như Lenovo, HP, Dell, Macbook (Apple), … Tôi vẫn đang chờ đợi những mẫu máy tính xách tay mới trong tương lai.

Viết về một phát minh bằng tiếng Anh – Xe đẹp

Tiếng Anh 

To save time and effort when moving, people have invented many different means of transport. Motorbikes are one of the most popular means of transportation in Vietnam. The motorbike has a compact shape with two wheels and sturdy handlebars. Motorbikes can now be run by gasoline or electricity. With convenience for users and reasonable price, motorbikes are the choice of many Vietnamese people. There are many different models of motorcycles for you to choose depending on the needs and financial capacity of each person. In addition to the purpose of commuting, today people also use motorcycles to express their own styles and personalities. Motorbikes have appeared and made our lives a lot easier.

Tiếng Việt

Để tiết kiệm thời gian và công sức khi si chuyển người ta đã phát minh ra nhiều loại phương tiện giao thông khác nhau. Xe máy là một trong những phương tiện giao thông phổ biến tại Việt Nam. Xe may có hình dáng gọn nhẹ với hai bánh tròn và tay lái chắc chắn. Xe máy hiện nay có thể chạy bằng xăng và bằng điện. Với sự tiện lợi đối với người dùng và giá thành hợp lí nên xe máy là sự lựa chọn của rất nhiều gia đình Việt. Có nhiều dòng xe máy khác nhau để các bạn có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính của mỗi người. Ngoài mục đích di chuyển thì ngày nay, người ta còn sử dụng xe máy để thể hiện phong cách, cá tính của bản thân. Những chiếc xe máy đã xuất hiện và khiến cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn rất nhiều.

Viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh – Điện thoại

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

Smartphones bring a lot of benefits in the modern world. It’s a means of communication, an entertainment device and with the Internet, we can do everything with our smartphones. While touchscreen phones existed prior to the release of the iPhone (as early as the 1980s), Apple was the company who truly made capacitive touchscreens go mainstream in 2007. From then, many new features have been developed and added to the phone such as: dual cameras, online stores,… and various applications. Nowadays, people can easily purchase a smart phone with a low price. There are many brands with different phone designs which are suitable to different needs. I believe in the future, with the development of technology like AI, the smartphones will be much smarter and more useful.

Tiếng Việt

Điện thoại thông minh mang lại rất nhiều lợi ích trong thế giới hiện đại. Đó là một phương tiện liên lạc, một thiết bị giải trí và với Internet, chúng ta có thể làm mọi thứ bằng điện thoại thông minh của mình. Trong khi điện thoại màn hình cảm ứng tồn tại trước khi phát hành iPhone (đầu những năm 1980), Apple mới là công ty thực sự biến màn hình cảm ứng điện dung trở thành xu hướng chủ đạo vào năm 2007. Từ đó, nhiều tính năng mới đã được phát triển và bổ sung vào điện thoại như: camera kép, cửa hàng trực tuyến, .. và nhiều ứng dụng khác nhau. Ngày nay, mọi người có thể dễ dàng mua một chiếc điện thoại thông minh với giá rẻ. Có rất nhiều thương hiệu với kiểu dáng điện thoại khác nhau phù hợp với nhu cầu khác nhau. Tôi tin rằng trong tương lai, với sự phát triển của công nghệ như AI, điện thoại thông minh sẽ thông minh và hữu ích hơn rất nhiều.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

obile phone is one of the great inventions of l people. Everyone owns at least one phone these days. The Phones were invented and officially operated in 1877. So far, many different phones have come into being: public phones, telephones, phones and smartphones. The most commonly used phone type today is a smart phone. Smartphones have touch screens for you to manipulate on it. A smartphone screen is usually larger than a hand. Smartphones have the full functionality of a phone. Also we can use it to watch movies, listen to music, study and play games. The function of taking pictures and recording videos is also very popular with people. There are many brands that manufacture smartphones like Apple, Samsung, LG. I use the Apple iPhone X and I love it. I have great admiration and gratitude for the creators of such great products as smartphones.

Tiếng Việt

Điện thoại di động là một trong những phát minh vĩ đại của l người. Ngày nay tất cả mọi người đều sở hữu ít nhất một chiếc điện thoại. Điện thoại được phát minh và chính thức hoạt động vào năm 1877. Đến nay đã có rất nhiều lại điện thoại khác nhau ra đời: điện thoại công cộng, điện thoại bàn, điện thoại thông thường và điện thoại thông minh. Loại điện thoại được sử dụng phổ biến hiện nay đó là điện thoại thông minh. Điện thoại thông minh có màn hình cảm ứng để các bạn có thể thao tác trên nó. Màn hình của điện thoại thông minh thường to hơn bàn tay. Điện thoại thông minh có đầy đủ chức năng của một chiếc điện thoại. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng nó để xem phim, nghe nhạc, học tập và chơi trò chơi. Chức năng chụp ảnh và quay video cũng được mọi người vô cùng yêu thích. Có rất nhiều thương hiệu sản xuất điện thoại thông minh như Apple, Samsung, LG,…Tôi sử dụng chiếc IPhone X của Apple và cảm thấy rất thích. Tôi cảm thất rất ngưỡng mộ và biết ơn những nhà sáng chế đã cho ra đời một sản phẩm tuyệt vời như điện thoại thông minh.

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh

It is totally right to say that smartphone is one of the biggest inventions in the 20th century, because no other electric device at that period had such important impacts on people’s daily life. Most people nowadays admit that they cannot imagine the life without smartphones. It is normal for us to not watch the TV in a day, not play video games in a week, or not turn on the DVD player in a month, but I am sure that most of us cannot let go our smart phones in an hour. The first device that can at least be qualifies as a smart phone was just a complicated brick phone. It was called The Simon phone, and people had to by it with the price up to 4000 US dollars. It did not last long on the market due to the unreasonable price as well as poor quality, but it could be considered as a pioneer in the empire of smartphones. In 1996, Nokia introduced the Nokia 9000, and it was considered as one of the first smartphones. Although it did bring a whole new experience for users, it still had some disadvantages that could not satisfied the world. However, the whole concept about smart phones had changed completely with the first IPhone. Apple’s device was innovative in many ways, both in technology and design. On the other hand, Google’s Android had a much slower start. However; in the year of 2012, Android officially ruled the smartphone market all over the world. To sum up, smart phones had been invading our world in the way that we do not realize, and our lives would become much harder if we do not have this useful assistant.

Tiếng Việt

Hoàn toàn đúng khi nói rằng điện thoại thông minh là một trong những phát minh lớn nhất của thế kỉ 20, bởi vì không có một thiết bị điện tử nào khác ở cùng thời điểm có những ảnh hưởng quan trọng như thế đến đời sống hằng ngày của con người. Hầu hết mọi người hiện nay thừa nhận rằng họ không thể tưởng tượng được cuộc sống không có điện thoại thông minh. Việc chúng ta không xem TV trong một ngày, không chơi trò chơi điện tử trong vòng một tuần, hoặc không bắt chiếc máy phát đĩa lên trong một tháng là bình thường, nhưng tôi chắc rằng hầu hết chúng ta đều không thể rời khỏi chiếc điện thoại của mình trong một giờ. Thiết bị đầu tiên có thể ít nhất đạt được tiêu chuẩn một chiếc điện thoại thông minh chỉ là một điện thoại cục gạch phức tạp. Nó được gọi là điện thoại Simon, và mọi người phải mua nó với mức giá tới 4000 đô la Mỹ. Nó không tồn tại lấu được trên thị trường bởi vì giá thành bất hợp lý và chất lượng kém, nhưng nó có thể được xem là tiên phong trong đế chế điện thoại thông minh. Vào năm 1996, Nokia cho ra mắt chiếc Nokia 9000, và nó được xem là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên. Mặc dù nó đã mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng, nó vẫn còn những khuyết điểm không thể làm hài lòng thế giới. Tuy nhiên, toàn bộ khái niệm về điện thoại thông minh đã hoàn toàn thay đổi với chiếc I Phone đầu tiên. Thiết bị của Apple đã được sáng tạo trong nhiều cách, cả về kĩ thuật lẫn thiết kế. Mặt khác, hệ điều hành Android của Google có một khởi đầu chậm hơn. Tuy nhiên; trong nam 2012, Android đã chính thức thống trị thị trường điện thoại thông minh trên khắp thế giới. Kết luận lại rằng, điện thoại thông minh đã xâm chiếm thế giới của chúng ta mà chúng ta không nhận ra, và cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhiều nếu chúng ta không có trợ thủ đắc lực này.

Viết đoạn văn về phát minh bằng tiếng Anh – Internet

Tiếng Anh 

Each invention usually comes along with its own inventor; however, the Internet – one of the greatest discoveries of mankind in the 20th century has no single inventor. It first started in the United States more than 50 years ago, and it kept evolved through time. For decades, scientists had been using it to communicate and share data with others. Many scientists and researchers had developed the best way of sending information from one computer to another. The very first computer was located in a laboratory at University of California, and it was about the size of a small house. By the end of 1969, there were just four computers that were connected to the Government’s Computer Network, but the network grew steadily during the 1970s. By the end of the 1970s, a computer scientist named Vinton Cerf had developed a way for all of the computers on all of the world’s mini-networks to communicate with one another. The Internet had a significant changing in 1991. That year, a computer programmer named Tim Berners-Lee introduced the World Wide Web: a “web” of information that anyone on the Internet could retrieve. Since then, the Internet has changed in many ways. Most recently, social networking sites like Facebook, Twitter, YouTube, Instagram etc have become a popular way for people of all ages to stay connected. Today, we use the Internet for almost everything, and it would be impossible for many people to imagine life without it.

Tiếng Việt

Mỗi một phát minh thường đi kèm với người đã sáng tạo ra nó; tuy nhiên, mạng Internet – một trong những phát hiện vĩ đại nhất của loài người trong thế kỉ 20 lại không có một người phát minh riêng lẻ nào. Nó bắt đầu lần đầu tiên vào hơn 50 năm trước tại Hoa Kì, và nó luôn tiến hóa theo thời gian. Trong nhiều thập kỉ, các nhà khoa học đã sử dụng nó để giao tiếp và chia sẻ dữ liệu với nhau. Rất nhiều nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã phát triển cách tốt nhất để gửi thông tin từ một máy vi tính này sang máy khác. Chiếc máy vi tính để bàn đầu tiên được đặt ở một phòng thí nghiệm tại Đại học California, và nó gần bằng kích thước của một căn nhà nhỏ. Vào cuối năm 1969, chỉ có duy nhất 4 chiếc máy vi tính được kết nối với Mạng lưới Vi tính Quốc gia, nhưng hệ thống này phát triển bền vững trong những năm 1970. Vào cuối thập niên 70, một nhà khoa học máy tính tên Vinton Cerf đã phát triển một cách để tất cả máy vi tính trong một mạng lưới nhỏ toàn cầu có thể giao tiếp với nhau. Mạng Internet có một thay đổi nổi bật vào năm 1991. Vào năm đó, một nhà lập trình vi tính có tên Tim Berners-Lee giới thiệu cụm từ Mạng lưới toàn cầu: một “mạng nhện” thông tin mà tất cả mọi người trên Internet đều có thể lấy được. Kể từ đó, mạng Internet đã thay đổi theo nhiều cách. Gần đây nhất, những trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Youtube, Instagram..v..v. đã và đang trở thành một cách thức phổ biến để người dân ở mọi lứa tuổi có thể liên kết với nhau. Ngày nay, chúng ta sử dụng mạng Internet cho hầu hết mọi việc, và nhiều người sẽ không thể nào tưởng tượng được cuộc sống không có nó.

Viết đoạn văn về phát minh bằng tiếng Anh – Máy tính

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh 

Computer is one of the most important invention in history. It has much influence on our life. Firstly, computer improves quality of communication. Before computer was invented, the communication is so difficult that talking with others too far away. Now, computers bring people closer together. For example, people can communicate with others in the world by using e-mail. It saves their time compared with letter. It’s very convenient for people who’d like to send letters to other country. Secondly, having computers in the work place help the business to run more efficiently. Using computer cut down their work times. They don’t have to write everything out by hand or type it out on typewriters. If they don’t work by computer, they may make a lot of mistake. Also , It’s easier to find the information that you need to find. When computers weren’t invented, people had to go to libraries and search through books and find out information. Now, you can find information in the internet. Then, computer is used in schools. Teachers use it for teaching. The lessons are more interesting so students remember the lesson easily. If the computer weren’t invented, people would work inefficiently so economics wouldn’t increase . They must spend a lot of time for communication. Therefore, computers are necessary in our life.

Tiếng Việt

Máy tính là một trong những phát minh quan trọng nhất trong lịch sử. Nó có nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất, máy tính cải thiện chất lượng giao tiếp. Trước khi máy tính được phát minh, việc giao tiếp rất khó khăn nên việc nói chuyện với những người khác ở quá xa. Giờ đây, máy tính mang mọi người đến gần nhau hơn. Ví dụ, mọi người có thể giao tiếp với những người khác trên thế giới bằng cách sử dụng e-mail. Nó tiết kiệm thời gian của họ so với thư. Điều này rất thuận tiện cho những người muốn gửi thư đến quốc gia khác. Thứ hai, có máy tính tại nơi làm việc sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Sử dụng máy tính cắt giảm thời gian làm việc của họ. Họ không cần phải viết mọi thứ ra bằng tay hoặc đánh máy trên máy đánh chữ. Nếu họ không làm việc bằng máy tính, họ có thể mắc rất nhiều lỗi. Ngoài ra, việc tìm kiếm thông tin bạn cần cũng trở nên dễ dàng hơn. Khi máy tính chưa được phát minh, mọi người phải đến thư viện, tìm kiếm sách và tìm hiểu thông tin. Bây giờ, bạn có thể tìm thấy thông tin trên internet. Sau đó, máy tính được sử dụng trong trường học. Giáo viên sử dụng nó để giảng dạy. Các tiết học thú vị hơn nên học sinh dễ nhớ bài. Nếu máy tính không được phát minh, mọi người sẽ làm việc kém hiệu quả, do đó kinh tế sẽ không tăng lên. Họ phải dành nhiều thời gian cho giao tiếp. Vì vậy, máy tính rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

Computers are one of the innovations of an entire society. The first computer was invented in 1972 by some of French people. Now, you can see computers everywhere. The computer consists of hardware such as a monitor, a keyboard for entering data, and a computer mouse and software. The led screen helps it display images to the user. People use computers in many different professions. It has the function of helping users store huge amounts of information. Combining with the internet helps us to work more effectively. The calculator can also be used to communicate with friends. For students, computers are used primarily for learning purposes. I can find anything I need with just a computer with an internet connection. In addition to the tiring learning times, we can use the computer for entertainment, watching movies, listening to music, … For the convenience of users, many laptops were born and very compact. I feel so lucky and happy to have been born in a time when technology is advancing. Thanks to that, I can experience these extremely convenient technology products.

Tiếng Việt

Sự ra đời của máy vi tính chính là một trong những sự đổi mới của cả một xã hội. Chiếc máy vi tính đầu tiên được ra đời vào năm 1972 bởi một nhóm người pháp. Ngày nay các bạn có thể thấy máy tính xuất hiện ở khắp mọi nơi. Máy tính gồm có phần cứng như là màn hình, bàn phím để nhập dữ liệu và một con chuột máy tính và phần mềm. Màn hình led giúp nó hiển thị hình ảnh cho người dùng. Người ta sử dụng máy tính trong rất nhiều ngành nghề khác nhau. Nó có chức năng giúp người dùng lưu trữ khối lượng thông tin khổng lồ. Kết hợp với mạng lưới internet giúp cho chúng ta làm việc một cách hiệu quả hơn. Máy tính cũng có thể được sử dụng để liên lạc với bạn bè. Đối với học sinh, máy tính được sử dụng với mục đích chính để học tập. Tôi có thể tìm thấy bất kỳ kiến thức gì mà tôi cần chỉ với một chiếc máy tính có kết nối internet. Ngoài những lúc học tập mệt mỏi chúng ta có thể sử dụng máy tính để giải trí, xem phim, nghe nhạc,… Để thuận tiện cho người sử dụng thì nhiều chiếc máy tính xách tay đã ra đời và rất gọn nhẹ. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì được sinh ra trong thời kỳ công nghệ đang ngày càng phát triển. Nhờ đó mà tôi có thể được trải nghiệm những sản phẩm công nghệ vô cùng tiện lợi này.

Viết đoạn văn về phát minh bằng tiếng Anh – Tivi

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

When I was a child, I always wondered why people could fit into a tiny TV. I was so stupid enough to try to find someone inside the TV. Only later did I know that the people I saw on TV were all filmed and projected images. TV is miraculous, I feel. The first TV went on sale in 1938. The TV was originally available in black and white. Then a new color TV was born. Today, we have TVs with large screens that have great color and great sound. The TV has a variety of channels with featured topics suitable for different ages. People often use TV to follow daily news, watch movies and entertainment programs. Although there are now many other products such as phones or computers, TV is still one of the indispensable items for every home. My family often sits together to watch TV very cozy.

Tiếng Việt

Hồi còn nhỏ tôi luôn thắc mắc tại sao con người có thể chui vừa vào trong chiếc TV bé tí tẹo. Tôi còn ngớ ngẩn đến mức cố gắng tìm kiếm ai đó bên trong chiếc TV. Mãi sau này tôi mới biết những người mà tôi nhìn thấy trong TV đều là hình ảnh được quay dựng và trình chiếu. Tôi cảm thấy TV thật là thần kỳ. Chiếc TV đầu tiên được rao bán vào năm 1938. Ban đầu TV chỉ có hai màu đen trắng. Sau đó TV màu mới được ra đời. Ngày nay chúng ta đã được sử dụng những chiếc TV với màn hình lớn có màu sắc bắt mắt và âm thanh tuyệt vời. TV có đa dạng các kênh với những chủ đề đặc trưng phù hợp với từng độ tuổi khác nhau. Người ta thường dùng TV để theo dõi những tin tức hằng ngày, xem phim và các chương trình giải trí. Tuy hiện nay đã có nhiều sản phẩm khác như điện thoại hay máy vi tính nhưng TV vẫn là một trong những đồ vật không thể thiếu đối với mỗi nhà. Gia đình tôi thường cùng nhau ngồi xem TV rất ấm cúng.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh 

People had been inventing new things for almost every day since a very long time ago; however, there were not many inventions that have had such many impacts on our contemporary society as television. It was first successfully simulated in San Francisco in 1927 by a 21-year-old inventor who had spent his early life in a house without electricity until he was 14. The television could be explained as a device with a system to capture moving pictures in a form that could be coded onto radio waves and then transformed back on a screen. It was a complicated electric device that needed experiments and improvement for a long time after being used worldwide. Television was most used to broadcast short films, weather forecast, and sport games. At the early time, all of the images were in black and white, and the quality was very low for viewers to actually enjoy. The development of it was even interrupted by the world war two, and it took a much longer time for human kind to reach to those high quality televisions like these days. Televisions used to be thick and heavy like blocks of brick, but nowadays it is very easy for us to find a 2 – inch thick plasma TV. Viewers use it to entertain, but it also has another mission of broadcast the advertisements which bring huge profit to the TV stations. The government is usually the one that own most, or all of the major networks instead of the private enterprises, and all of the contents have to meet certain standard to be on air. Televisions are so familiar that we even do not notice it’s existence, and the world would be a very boring place without it.

Tiếng Việt

Con người đã luôn phát minh ra những thứ mới gần như mỗi ngày từ rất lâu rồi; tuy nhiên, không có nhiều những phát minh thật sự có nhiều tác động đến xã hội hiện đại của chúng ta như chiếc TV. Nó đã được mô phỏng một cách thành công tại San Francisco vào năm 1927 bởi một nhà phát minh chỉ mới 21 tuổi, người mã đã dành phần đời lúc trẻ của mình sống trong một căn nhà không có nguồn điện đến năm 14 tuổi. TV có thể được giải thích là một thiết bị với hệ thống bắt giữ những hình ảnh chuyển động dưới dạng có thể được mã hóa thành sóng radio và sau đó được truyền ngược lại màn hình. Nó là một thiết bị điện phức tạp cần rất nhiều cuộc thí nghiệm và cải thiện trong một thời gian dài trước khi được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. TV từng được sử dụng nhiều nhất cho việc phát sóng phim ngắn, dự báo thời tiết và những trận đấu thể thao. Vào thời gian đầu, toàn bộ hình ảnh đều có màu trắng đen, và chất lượng thì rất thấp để người xem có thể thật sự thưởng thức. Sự phát triển của nó thậm phí bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, và nó tốn một khoảng thời gian dài trước khi nhân loại đạt đến những chiếc TV chất lượng cao như hôm nay. TV đã từng rất dày và nặng như những khối gạch, nhưng ngày nay thật dễ dàng cho chúng ta tìm thấy một chiếc TV plasma chỉ dày 2 inch. Người xem sử dụng nó để giải trí, nhưng nó còn có một nhiệm vụ khác là phát sóng những quảng cáo đem đến lợi nhuận khổng lồ cho đài truyền hình. Chính quyền thường là nơi nắm giữ phần lớn hoặc toàn bộ mạng lưới thay vì doanh nghiệp tư nhân, và toàn bộ nội dung cần phải đạt những tiêu chuẩn nhất định để được phát sóng. TV quen thuộc với chúng ta đến nỗi chúng ta thậm chí còn không để ý đến sự tồn tại của nó, và thế giới sẽ trở thành một nơi nhàm chán nếu không có nó.

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button