Giáo dục

Viết đoạn văn tiếng Anh về biện pháp hạn chế ô nhiễm nguồn nước
Viết đoạn văn tiếng Anh về các giải pháp chống ô nhiễm nguồn nước là một chủ đề rất quen thuộc dành cho các bạn học sinh THCS và THPT. Tuy nhiên không phải bạn nào cũng biết cách viết đoạn văn để đưa ra các biện pháp hạn chế ô nhiễm nguồn nước.

Trong bài viết dưới đây, Mầm Non Ánh Dương sẽ giới thiệu đến các bạn 2 đoạn văn tiếng Anh viết về giải pháp hạn chế ô nhiễm nước để bạn đọc tham khảo. Qua 2 đoạn văn mẫu này các bạn có thêm tư liệu tham khảo, tích lũy vốn từ biết cách viết một đoạn văn để cải thiện học tiếng Anh. Bên cạnh đó các bạn xem thêm: đoạn văn tiếng Anh viết về cách phòng tránh virut, đoạn văn tiếng Anh về sở thích.

This post: Viết đoạn văn tiếng Anh về biện pháp hạn chế ô nhiễm nguồn nước

Write a passage about solutions of water pollution

Tiếng Anh 

Measures to overcome water pollution are being promoted more and more because the situation of this problem is getting worse. Water is an essential resource, water pollution will directly affect the health of all mankind. Water pollution in Vietnam also occurs not only in rural areas, but water pollution in Hanoi and Ho Chi Minh City and neighboring provinces is also very serious. Therefore, we need to take measures to overcome water pollution as follows: do not throw garbage indiscriminately into ponds, lakes and canals. Domestic and industrial wastewater must be treated before being discharged into the environment. Propagating to raise awareness of water protection. The above are measures to overcome water pollution, we need to actively promote to limit water pollution.

Tiếng Việt 

Những biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nước đang ngày càng được thúc đẩy do thực trạng của vấn nạn này ngày càng trầm trọng. Nước là nguồn tài nguyên thiết yếu, ô nhiễm nước sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe của cả nhân loại. Tình trạng ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam cũng không chỉ xảy ra ở nông thôn, mà ô nhiễm nhiễm môi trường nước ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận cũng rất nghiêm trọng. Vì vậy chúng ta cần có những biện pháp khắc phục ô nhiễm nguồn nước như sau: không vứt rác bừa bãi xuống ao, hồ, kênh rạch. Phải xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường. Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước. Trên đây là các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nước, chúng ta cần tích cực đẩy mạnh để hạn chế ô nhiễm nguồn nước nhé.

Viết đoạn văn tiếng Anh về giải pháp chống ô nhiễm nguồn nước

Tiếng Anh 

Water pollution is increasing and is an alarming problem in Vietnam and around the world. The source of clean water used for human activities is increasingly depleted. Therefore, we need to come up with effective solutions to protect clean water. To take action, everyone needs to understand and be aware of how important it is to protect the clean water environment. This is a campaign of each individual, each family, each organization, each country and the whole world. The next effective way to protect the water environment is to keep the water source clean. Do not throw waste indiscriminately into the environment, do not directly discharge untreated wastewater into clean water sources. Water conservation is the act of saving and reducing water waste in the process of daily living. The next effective environmental protection measure encouraged by the Government of the countries to apply is the proper treatment of waste. For families with large numbers of members, gardening, and raising livestock, it is necessary to have a scientific waste collection plan.

Tiếng Việt 

Ô nhiễm môi trường nước đang có xu hướng gia tăng và là vấn đề đáng báo động ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Nguồn nước sạch dùng trong sinh hoạt của con người ngày càng cạn kiệt. Do đó, chúng ta cần phải đưa ra những giải pháp hiệu quả để bảo vệ được nguồn nước sạch. Để bắt tay vào hành động, mỗi người cần phải hiểu và ý thức được việc bảo vệ môi trường nước sạch quan trọng như thế nào. Đây là chiến dịch của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức, mỗi đất nước và của cả toàn cầu. Biện pháp bảo vệ môi trường nước hiệu quả tiếp theo đó chính là giữ sạch nguồn nước. Không nên vứt rác thải bừa bãi ra môi trường, không được thải trực tiếp nước thải chưa được xử lý ra nguồn nước sạch. Bảo vệ nguồn nước chính là hành động tiết kiệm, giảm lãng phí nước trong quá trình sinh hoạt hàng ngày. Biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả tiếp theo được Chính phủ các nước khuyến khích áp dụng đó chính là xử lý phân thải đúng cách. Đối với các gia đình đông thành viên, gia đình làm vườn, chăn nuôi gia súc gia cầm nhiều cần phải có kế hoạch thu gom phân thải khoa học.

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button