Tổng Hợp

Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú
Mẫu NA5: Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú là biểu mẫu quan trọng được dùng trong thủ tục cấp thị thực hoặc gia hạn visa thì người nước ngoài tại Việt Nam. Đây là mẫu tờ khai mới nhất theo quy định hiện nay.

Quy định về Luật xuất nhập cảnh hiện nay cho phép người nước ngoài khi đang tạm trú có thể gia hạn visa để kéo dài thời gian ở lại Việt Nam so với thời hạn visa thị thực đã được cấp. Để làm thủ tục đề nghị cấp thị thực hoặc gia hạn visa thì người nước ngoài phải điền vào forrm mẫu NA5: tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú.

This post: Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú

Tờ khai đề nghị cấp thị thực gia hạn tạm trú

Mẫu (Form) NA5
Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1)

APPLICATION FORM FOR VISA ISSUANCE, STAY EXTENSION

Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam

For temporary residence foreigners in Viet Nam

I- Ngưi đề nghị The applicant:

1- Họ tên (chữ in hoa): ………………………………………………………………………….

Full name (in Capital letters)

2- Giới tính:

Nam ☐

Nữ ☐

3- Sinh ngày …. tháng …. năm…………………

Sex

Male

Female

Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc: …………………………5- Quốc tịch hiện nay: ………………………….

Nationality at birth Current nationality

6- Nghề nghiệp/chức vụ:………………… ………………..…………………………

Occupation/position

7- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số:…………………… loại (2):……………

Passport or International Travel Document number                                         Type

Cơ quan cấp:…………………………………. có giá trị đến ngày :………../…./……

Issuing authority:                                                      Expiry date  (Day, Month, Year)

8- Nhập cảnh Việt Nam ngày: ……../…../…………. qua cửa khẩu:…………………

Date of the latest entry into VietNam (Day, Month, Year)                via entry port

Mục đích nhập cảnh:………………………… ……………………………………………

Purpose of entry

9- Được phép tạm trú đến ngày:…../……/…………….

Permitted to remain until (Day, Month, Year)

– Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam:………………… …………………………………………

Temporary residential address in Viet Nam

Điện thoại liên hệ/Email:……………………………. ……………………………………………………

Contact telephone number/Email

II- Cơ quan/tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh:

Hosting organisation/family relative in Viet Nam

1 – Tên cơ quan, tổ chức Name of hosting organisation:

..

Địa chỉ Address

Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email

2- Thân nhân bảo lãnh (Họ tên):

Hosting family relative (full name)

Sinh ngày…. tháng…. năm …….

Date of birth (Day, Month, Year)

Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú/thẻ tạm trú số: ……………………

Identity Card/Passport/Permanent/ Temporary Resident Card Number

Cấp ngày: …………………cơ quan cấp:

Issuing date Issuing authority

Quan hệ với người đề nghị: ……………………………………………….(3)

Relationship to the applicant

Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam:

Permanent/temporary residential address in Viet Nam

Điện thoại liên hệ/Email:

Contact telephone number/Email

III– Nội dung đề nghị Requests:

1- Cấp thị thực: một lần ☐ nhiều lần ☐ có giá trị đến ngày: …/ …/…….

To issue a visa Singie Multiple Valid to (Day, Month, Year)

2- Gia hạn tạm trú đến ngày: ……../….. /………….

To extend the duration of stay until (Day, Month, Year)

3- Lý do Reason(s) …………………………………………………………………………………….

IV- Những điều cần trình bày thêm Additional statements:

Làm tại:……ngày…..tháng….năm ….
Done at date (Day, Month, Year)

Xác nhận (4) Certified by
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)
Signature, full name, title and stamp

Người bảo lãnh
(Ký, ghi rõ họ tên)
The sponsor’s signature and full name

Người đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên)
The applicant’s signature and full name

Ghi chú Notes:

(1) Mỗi người khai 1 bản, kèm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và 01 ảnh mới chụp cỡ 4x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Submit in person one completed application form enclosed with passport or International Travel Document and One recently taken photo in 4x6cm size, with white background, front view, bare head without sunglasses at the Immigration Office.

(2) Ghi rõ loại hộ chiếu phổ thông, công vụ, ngoại giao hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Specify type of passport whether it is Ordinary, Official or Diplomatic; or specify name of the International Travel Document.

(3) Kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ.

Enclose supporting documents to prove the family relationship

(4) Trường hợp do cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh, hoặc người nước ngoài có thẻ tạm trú mời, bảo lãnh thì thủ trưởng cơ quan, tổ chức xác nhận.

Be cerified by the head of the organization if the sponsor is an organisation or a foreigner with Temporary Resident Card.

Trường hợp công dân Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú mời, bảo lãnh, thì Trưởng Công an phường, xã xác nhận các nội dung tại điểm 2 Mục II.

Be cerified by the Chief of the local Ward/Commune Public Security where the sponsor is residing permanently if the sponsor is a Vietnamese citizen or a foreigner with Permanent Resident Card.

Cách viết mẫu NA5: Gia hạn tạm trú

(1) Điền các thông tin người đề nghị gia hạn visa.

Thông tin người xin cấp (người làm đơn) là rất quan trọng. Ở phần này cần điền đầy đủ và chính xác các mục theo mẫu (gồm 9 mục nhỏ) lưu ý ở phần viết tên riêng cần viết chữ in hoa rõ ràng.

(2) Cơ quan, tổ chức/ thân nhân ở Việt Nam mời/ bảo lãnh.

Mục này cần điền những thông tin liên quan đến cơ quan, tổ chức ở Việt Nam mời người nước ngoài hay người thân ở Việt Nam bảo lãnh cho người nước ngoài. Chỉ cần điền 1 trong 2 phần là được, phần còn lại có thể bỏ trống. Nếu là người thân ở Việt Nam bảo lãnh . thì chỉ cần điền vào phần thông tin liên quan đến người bảo lãnh là được, còn nếu là công ty/ tổ chức nào đó mời bạn thì chỉ cần điền tên cơ quan và địa chỉ cơ quan.

(3) Nội dung đề nghị

Mục (3) yêu cầu điền đầy đủ về loại visa bạn muốn gia hạn . (nên chọn loại visa giống như visa bạn sắp hết hạn), thời gian tạm trú và quan trọng là lý do gia hạn visa của bạn. Nếu xét thấy lý do gia hạn không hợp lý, Cơ quan . xuất nhập cảnh có quyền không duyệt đơn đề nghị gia hạn visa.

(4) Những vấn đề cần trình bày thêm

Phần thông tin người đề nghị muốn điền thêm, ở đây có thể bỏ trống, tuy . nhiên nên điền vào đó để có thể tăng tính thuyết phục.

(5) Xác nhận và các chữ ký liên quan

Phần xác nhận (chữ ký của những bên liên quan theo mẫu. Lưu ý cần ký xác nhận cho lời khai của mình, xác nhận của người bảo lãnh hoặc . cơ quan tổ chức tại Việt Nam có liên quan tới tờ khai.

Bỏ trống chữ ký người bảo lãnh nếu không điền thông tin . người bảo lãnh ở mục (2) hoặc bỏ trống xác nhận của cơ quan tổ chức . nếu bạn bỏ trống thông tin cơ quan tổ chức này ở phần (2).

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button