Tổng Hợp

Thủ tục thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội
Thủ tục thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội:

Cơ quan ban hành: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

This post: Thủ tục thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội

Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ cần thiết:

03 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

* Đối với cá nhân:

– Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo mẫu số 02.

– Đề án về việc thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo mẫu số 01.

– Các giấy tờ hợp pháp về quyền sỡ hữu hoặc sử dụng đất đai và nhà cửa, các phương tiện khác phục vụ cho các hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội.

– Dự thảo quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.

– Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu (Giám đốc) cơ sở bảo trợ xã hội, có xác nhận của UBND phường xã nơi cư trú.

– Ý kiến đồng ý bằng văn bản về việc thành lập cơ sở bảo trợ xã hội của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội đặt trụ sở hoạt động.

* Đối với các tổ chức, đoàn thể:

– Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo mẫu số 02.

– Đề án về việc thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo mâu số 01.

– Các giấy tờ hợp pháp về quyền sỡ hữu hoặc sử dụng đất đai và nhà cửa, các phương tiện khác phục vụ cho các hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội.

– Dự thảo quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.

– Ý kiến đồng ý bằng văn bản về việc thành lập cơ sở bảo trợ xã hội của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội đặt trụ sở hoạt động.

– Cơ sở bảo trợ của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh thì phải có văn bản thẩm định và đề nghị của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo cấp tỉnh.

Quy trình giải quyết: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện) thẩm định, trình UBND Thành phố (UBND quận, huyện) quyết định việc thành lập.

Thời gian: Không quá 45 ngày.

Căn cứ pháp lý:

– Nghị định số 25/2001/NĐ-CP ngày 31/5/2001 của Chính phủ ban hành quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.

– Thông tư số 10/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Địa điểm tiếp nhận:

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

– Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button