Tổng Hợp

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) là gì?

Trivial File Transfer Protocol là công nghệ truyền file giữa các thiết bị mạng và là phiên bản đơn giản hóa của File Transfer Protocol mạnh mẽ hơn. TFTP được phát triển vào những năm 1970 dành cho các máy tính thiếu đủ bộ nhớ hoặc không gian ổ đĩa để cung cấp hỗ trợ FTP đầy đủ. Ngày nay, TFTP được tìm thấy trên các router băng thông rộng tiêu dùng và router mạng thương mại.

Quản trị viên mạng gia đình sử dụng TFTP để nâng cấp firmware của router, trong khi quản trị viên chuyên nghiệp sử dụng TFTP để phân phối phần mềm trên các mạng công ty.

This post: TFTP (Trivial File Transfer Protocol) là gì?

Cách thức hoạt động của TFTP

Giống như FTP, TFTP sử dụng phần mềm client và server để tạo kết nối giữa hai thiết bị. Từ TFTP client, các file riêng lẻ có thể được upload hoặc download từ server. Server host các file và client yêu cầu hoặc gửi file.

TFTP cũng có thể được sử dụng để khởi động máy tính từ xa và sao lưu các file cấu hình mạng hoặc router. TFTP dựa vào UDP để vận chuyển dữ liệu.

Phần mềm TFTP client và server

TFTP client dòng lệnh được bao gồm trong các phiên bản hiện tại của Microsoft Windows, Linux và macOS. Các TFTP client có giao diện đồ họa cũng có sẵn dưới dạng phần mềm miễn phí, chẳng hạn như TFTPD32, bao gồm một TFTP server. Windows TFTP Utility là một ví dụ khác về GUI client và server cho TFTP, nhưng cũng có các FTP client miễn phí khác.

TFTP client dòng lệnh trong Linux
TFTP client dòng lệnh trong Linux

Microsoft Windows không đi kèm với TFTP server, nhưng một số TFTP server của Windows miễn phí có sẵn để tải xuống. Hệ thống Linux và macOS sử dụng tftpd TFTP server, mặc dù nó có thể bị tắt theo mặc định.

Các chuyên gia mạng khuyên bạn nên cấu hình TFTP server cẩn thận để tránh các sự cố bảo mật tiềm ẩn.

Cách sử dụng TFTP client trong Windows

TFTP client trong Windows không được bật theo mặc định. Hãy bật nó lên thông qua applet Control Panel Programs and Features.

1. Mở Control Panel: Đi tới Windows Search và tìm kiếm Control Panel.

2. Trong Control Panel, chọn Programs.

Chọn Programs
Chọn Programs

3. Chọn Turn Windows features on or off.

Hoặc, bạn có thể thực thi lệnh optionalfeatures trong Command Prompt hoặc hộp thoại Run.

Chọn Turn Windows features on or off
Chọn Turn Windows features on or off

4. Trong hộp thoại Windows Features, chọn TFTP Client.

Lưu ý: Bạn có thể cần phải khởi động lại để các thay đổi có hiệu lực.

Chọn TFTP Client
Chọn TFTP Client

5. Truy cập TFTP thông qua Command Prompt bằng lệnh tftp. Sử dụng lệnh help hoặc xem trang tham chiếu dòng lệnh tftp trên trang web của Microsoft tại:

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/ff698993%28v=ws.11%29

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button