Phản ứng phân huỷ

Tổng hợp tài liệu Phản ứng phân huỷ mà Trường Mầm Non Ánh Dương đã chọn lọc đầy đủ tất cả các phương trình phản ứng phân huỷ. Bao gồm phương trình phản ứng, ứng dụng thực tế và các bài tập liên quan. Cùng tham khảo các phương trình phản ứng hay nhé.

 • 2H2O2 → 2H2O + O2

  2H2O2 = 2H2O + O2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học H2O2 | oxi già | lỏng = H2O…

 • Cu(OH)2 → CuO + H2O

  Cu(OH)2 = CuO + H2O | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Cu(OH)2 | Đồng (II) hidroxit | rắn =…

 • 3HClO3 → H2O + 2ClO2 + HClO4

  3HClO3 = H2O + 2ClO2 + HClO4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học HClO3 | Axit cloric | lỏng…

 • 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

  2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Fe(OH)3 | Sắt(III) hidroxit | rắn = Fe2O3…

 • 2HI → H2 + I2

  2HI = H2 + I2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học HI | axit iodic | khí = H2…

 • NH4Cl → HCl + NH3

  NH4Cl = HCl + NH3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học NH4Cl | amoni clorua | rắn = HCl…

 • 2KClO3 → 2KCl + 3O2

  2KClO3 = 2KCl + 3O2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học KClO3 | kali clorat | rắn = KCl…

 • 4Al(NO3)3 → 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2

  4Al(NO3)3 = 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Al(NO3)3 | Nhôm nitrat | rắn…

 • CaCl2 → Ca + Cl2

  CaCl2 = Ca + Cl2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học CaCl2 | Canxi diclorua | rắn = Ca…

 • (NH4)2CO3 → H2O + 2NH3 + CO2

  (NH4)2CO3 = H2O + 2NH3 + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học (NH4)2CO3 | amoni cacbonat | rắn…

Back to top button