Phản ứng hoá hợp

Tổng hợp tài liệu Phản ứng hoá hợp mà Trường Mầm Non Ánh Dương đã chọn lọc đầy đủ tất cả các phương trình Phản ứng hoá hợp. Bao gồm phương trình phản ứng, ứng dụng thực tế và các bài tập liên quan. Cùng tham khảo các phương trình phản ứng hay nhé.

 • O2 + P2O3 → P2O5

  O2 + P2O3 = P2O5 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học O2 | oxi | khí + P2O3 |…

 • Ca3(PO4)2 + H3PO4 → 3CaHPO4

  Ca3(PO4)2 + H3PO4 = 3CaHPO4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Ca3(PO4)2 | canxi photphat | + H3PO4 |…

 • H2SO4 + NH3 → NH4HSO4

  H2SO4 + NH3 = NH4HSO4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học H2SO4 | axit sulfuric | lỏng + NH3…

 • BaO + P2O5 → Ba3(PO4)2

  BaO + P2O5 = Ba3(PO4)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học BaO | Bari oxit | + P2O5 |…

 • H2O + CO2 → H2CO3

  H2O + CO2 = H2CO3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học H2O | nước | lỏng + CO2 |…

 • H2O + ZnO → Zn(OH)2

  H2O + ZnO = Zn(OH)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học H2O | nước | lỏng + ZnO |…

 • CuO + H2O → Cu(OH)2

  CuO + H2O = Cu(OH)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học CuO | Đồng (II) oxit | rắn +…

 • H2 + I2 → 2HI

  H2 + I2 = 2HI | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học H2 | hidro | khí + I2 |…

 • C + CO2 → 2CO

  C + CO2 = 2CO | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học C | cacbon | rắn + CO2 |…

 • Fe + S → FeS

  Fe + S = FeS | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Fe | sắt | rắn + S |…

Back to top button