Tổng Hợp

Phiếu Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Phiếu Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng là mẫu phiếu thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng qua các tiêu chí như điểm mạnh, điểm yếu và các chiều hướng phát triển. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo: ……………………………………………………………………..

This post: Phiếu Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng

Họ và tên hiệu trưởng: ………………………………………………………………………………..

Trường Tiểu học: …………………………………………………………………………………..

1. Tổng hợp kết quả tự đánh giá, xếp loại của hiệu trưởng và kết quả tham gia đánh giá, xếp loại của cán bộ, giáo viên, nhân viên

Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại

Tổng hợp kết quả đánh giá của cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tổng số điểm

Xếp loại

Tổng số điểm

Xếp loại

2. Nhận xét, đánh giá và xếp loại của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp

a) Những điểm mạnh:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

b) Những điểm yếu:

………………………………………………………………………………………………………….………..

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

c) Chiều hướng phát triển:

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

d) Xếp loại: …………………………………………………………….

…..ngày ….tháng….năm………

THỦ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button