Phương Trình Hoá Học Lớp 11

nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học
Dưới đây Trường mầm non ánh dương cung cấp tài liệu về nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học CH2=CHCH=CH2 | 1,3-Butadien | khí + CH(C6H5)=CH2 | Stiren | lỏng = (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n | Poli( Butadien-stiren ) | rắn, Điều kiện Nhiệt độ t0, Chất xúc tác xt, p, Na

Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương trình thi Đại Học   Phương trình hóa học hữu cơ

Related Articles

This post: nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cách viết phương trình đã cân bằng<

nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n
1,3-Butadien Stiren Poli( Butadien-stiren )
Buta-1,3-dien[
(khí) (lỏng) (rắn)
(không màu) (không màu)
0 0 0

Phương trình phản ứng: nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n

nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien) phản ứng với CH(C6H5)=CH2 (Stiren) để tạo ra (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n ( Poli( Butadien-stiren ) ) dưới điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, p, Na

→  Tham khảo thêm: Những ứng dụng thực tế SO2 ra H2SO4 đầy đủ nhất

  • Điều kiện phản ứng để CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien) tác dụng CH(C6H5)=CH2 (Stiren) là gì ?

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, p, Na

  • Làm cách nào để CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien) tác dụng CH(C6H5)=CH2 (Stiren)?

cho stiren tác dụng với buta-1,3-dien.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien) tác dụng CH(C6H5)=CH2 (Stiren) và tạo ra chất (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n ( Poli( Butadien-stiren ) )

  • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n ( Poli( Butadien-stiren ) ) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), CH(C6H5)=CH2 (Stiren) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), biến mất.

Ứng dụng thực tế nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n

  • Phương Trình Điều Chế Từ CH2=CHCH=CH2 Ra (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien) ra (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n ( Poli( Butadien-stiren ) )

  • Phương Trình Điều Chế Từ CH(C6H5)=CH2 Ra (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH(C6H5)=CH2 (Stiren) ra (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n ( Poli( Butadien-stiren ) )

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập liên quan nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n

Câu 1. Phản ứng trùng hợp

Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen
và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. 5
B. 3
C. 4
D. 6

Câu A

Câu 2. Polime

Khi cho buta-1,3- dien tác dụng với stiren sẽ tạo thành sản phẩm nào?

A. poli isopren
B. poli stiren
C. poli vinyl clorua
D. poli butadien-stire

Câu D

Câu 3. Câu hỏi lý thuyết về điều chế polime

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2 = C(CH3) – CH = CH2, C6H5CH = CH2
B. CH2 = CH – CH = CH2, C6H5CH = CH2
C. CH2 = CH – CH = CH2, lưu huỳnh
D. CH2 = CH – CH = CH2, CH3 – CH = CH2

Câu B.

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu quan

………………………

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học nCH2=CHCH=CH2 + nCH(C6H5)=CH2 → (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n, khi cho dung dịch CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien) phản ứng với CH(C6H5)=CH2 (Stiren) để tạo ra (-CH2 – CH = CH – CH2 – CH(C6H5) – CH2 – )n ( Poli( Butadien-stiren ) ). Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button