Phương Trình Hoá Học Lớp 11

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học
Dưới đây Trường mầm non ánh dương cung cấp tài liệu về nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học CH2=CH-CH=CH2 | buta-1,3-dien | khí = (-CH2-CH=CH-CH2-)n | cao su buna | rắn, Điều kiện Nhiệt độ t0, Chất xúc tác xt, p

Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương trình thi Đại Học   Phương trình hóa học hữu cơ

Related Articles

This post: nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cách viết phương trình đã cân bằng

nCH2=CH-CH=CH2 (-CH2-CH=CH-CH2-)n
buta-1,3-dien cao su buna
(khí) (rắn)
(không màu)
0 0

Phương trình phản ứng: nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) để tạo ra (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna) dưới điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, p

  • Điều kiện phản ứng để CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) là gì ?

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, p

  • Làm cách nào để CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien)?

trùng hợp cao butadien.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) và tạo ra chất (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna)

  • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Ứng dụng thực tế nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

  • Phương Trình Điều Chế Từ CH2=CH-CH=CH2 Ra (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) ra (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna)

→  Tham khảo thêm: Ứng dụng của phản ứng SO2 ra H2SO4 đầy đủ nhất

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập liên quan nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Câu 1. Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.

A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Câu B.

Câu 2. Polime

Cho các polime :(-CH2 – CH2-)n, (-CH2-CH = CH-CH2-)­n và (-NH-[CH2]5-CO-) . Công thức các monome tạo nên các polime trên (bằng cách trùng hợp hoặc trùng ngưng) lần lượt là

A. CH2 = CH2 ; CH3 – CH = CH – CH3 ; H2N – CH2 -CH2– COOH.
B. CH2 = CHC1 ; CH3 – CH = CH – CH3 ; H2N – CH(NH2) – COOH.
C. CH2 = CH2 ; CH2 = CH – CH = CH2 ; H2N – [CH2]5 – COOH.
D. CH2 = CH2 ; CH3 – CH = C = CH2 ; H2N – [CH2]5 – COOH.

Câu C.

Câu 3. Xác định chất

Xác định các chất C biết A, B, C, D… là các chất vô cơ hoặc hữu cơ thỏa mãn:

A →600oC B + C;   B + H2O → D;   E + F → A;   2D →Xt, to E + F + 2H2O;   nE →xt, t0, p caoCao su Buna.

A. C2H5OH
B. CH3CHO
C. C2H6
D. C6H6

Câu C.

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu quan

………………………

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n, khi cho dung dịch CH2=CH-CH=CH2 (buta-1,3-dien) để tạo ra (-CH2-CH=CH-CH2-)n (cao su buna). Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button