Phương Trình Hoá Học Lớp 11

NaOH + C6H5COOCH=CH2 → C6H5OH + CH2=CHCOONa | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học
Dưới đây Trường mầm non ánh dương cung cấp tài liệu về NaOH + C6H5COOCH=CH2 → C6H5OH + CH2=CHCOONa | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học NaOH | natri hidroxit | dung dịch + C6H5COOCH=CH2 | Vivyl benzoat | rắn = C6H5OH | Phenol | lỏng + CH2=CHCOONa | natri acrylat | rắn, Điều kiện Điều kiện khác tỉ lệ mol 1:1

Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Related Articles

This post: NaOH + C6H5COOCH=CH2 → C6H5OH + CH2=CHCOONa | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cách viết phương trình đã cân bằng

NaOH + C6H5COOCH=CH2 C6H5OH + CH2=CHCOONa
natri hidroxit Vivyl benzoat Phenol natri acrylat
Sodium hydroxide Hydroxybenzene,
(dung dịch) (rắn) (lỏng) (rắn)
(không màu)
Bazơ
40 0 94 0

Phương trình phản ứng: NaOH + C6H5COOCH=CH2 → C6H5OH + CH2=CHCOONa

NaOH + C6H5COOCH=CH2 → C6H5OH + CH2=CHCOONa là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với C6H5COOCH=CH2 (Vivyl benzoat) để tạo ra C6H5OH (Phenol), CH2=CHCOONa (natri acrylat) dưới điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: tỉ lệ mol 1:1

  • Điều kiện phản ứng để NaOH (natri hidroxit) tác dụng C6H5COOCH=CH2 (Vivyl benzoat) là gì ?

Điều kiện khác: tỉ lệ mol 1:1

  • Làm cách nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng C6H5COOCH=CH2 (Vivyl benzoat)?

Cho vivyl benzoat tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:1.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng C6H5COOCH=CH2 (Vivyl benzoat) và tạo ra chất C6H5OH (Phenol), CH2=CHCOONa (natri acrylat)

  • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra NaOH + C6H5COOCH=CH2 → C6H5OH + CH2=CHCOONa là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm C6H5OH (Phenol) (trạng thái: lỏng), CH2=CHCOONa (natri acrylat) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia NaOH (natri hidroxit) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), C6H5COOCH=CH2 (Vivyl benzoat) (trạng thái: rắn), biến mất.

→  Xem thêm: Ứng dụng thực tế phản ứng SO2 ra H2SO4 đầy đủ nhất

Ứng dụng thực tế NaOH + C6H5COOCH=CH2 → C6H5OH + CH2=CHCOONa

  • Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra C6H5OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra C6H5OH (Phenol)

  • Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra CH2=CHCOONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra CH2=CHCOONa (natri acrylat)

  • Phương Trình Điều Chế Từ C6H5COOCH=CH2 Ra C6H5OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5COOCH=CH2 (Vivyl benzoat) ra C6H5OH (Phenol)

  • Phương Trình Điều Chế Từ C6H5COOCH=CH2 Ra CH2=CHCOONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5COOCH=CH2 (Vivyl benzoat) ra CH2=CHCOONa (natri acrylat)

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình NaOH + C6H5COOCH=CH2 → C6H5OH + CH2=CHCOONa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình NaOH + C6H5COOCH=CH2 → C6H5OH + CH2=CHCOONa

Câu 1. Tìm đặc điểm chất hóa học từ sơ đồ phản ứng

Cho sơ đồ phản ứng sau:
Y (NaOH)→ Z1 + Z2
Z1 → A1 → B1 (axit picric)
Z2 → A2 → B2 → C2 (Poli metylacrylat)
Chất Y có đặc điểm là

A. tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:2.
B. điều chế trực tiếp từ axit và ancol tương ứng.
C. tham gia phản ứng tráng gương.
D. không thể tác dụng với nước brom.

Câu A

Câu 2. Phản ứng

Trong các phương trình phản ứng sau, phản ứng nào chưa chính xác?

A. NaOH + C6H5COOCH=CH2 —> C6H5ONa + CH2=CHCOOH
B. O2 + 2Pb → 2PbO
C. NaOH + C2H5COOCH=CH2 → CH3CHO + C2H5COONa
D. NaOH + CH3COOCH2-CH = CH2 → CH3COONa + CH2=CH-CH2-OH

Câu A.

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu quan

………………………

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học NaOH + C6H5COOCH=CH2 → C6H5OH + CH2=CHCOONa, khi cho dung dịch NaOH (natri hidroxit) phản ứng với C6H5COOCH=CH2 (Vivyl benzoat) để tạo ra C6H5OH (Phenol), CH2=CHCOONa (natri acrylat). Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button