Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Na + CH3-CO-CH2OH → H2 + CH3-CO-CH2ONa

Na + CH3-CO-CH2OH = H2 + CH3-CO-CH2ONa | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Na | natri | rắn + CH3-CO-CH2OH | Hydroxyacetone | Lỏng = H2 | hidro | khí + CH3-CO-CH2ONa | | , Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình Na + CH3-CO-CH2OH → H2 + CH3-CO-CH2ONa
   • Điều kiện phản ứng để Na (natri) tác dụng CH3-CO-CH2OH (Hydroxyacetone) là gì ?
   • Làm cách nào để Na (natri) tác dụng CH3-CO-CH2OH (Hydroxyacetone)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Na + CH3-CO-CH2OH → H2 + CH3-CO-CH2ONa là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Na + CH3-CO-CH2OH → H2 + CH3-CO-CH2ONa ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Na + CH3-CO-CH2OH → H2 + CH3-CO-CH2ONa
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng Na + CH3-CO-CH2OH → H2 + CH3-CO-CH2ONa

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

Na + CH3-CO-CH2OH H2 + CH3-CO-CH2ONa
natri Hydroxyacetone hidro
1-Hydroxypropan-2-one Hydrogen
(rắn) (Lỏng) (khí)
(trắng) (không màu) (không màu)
23 0 2 0

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: Na + CH3-CO-CH2OH → H2 + CH3-CO-CH2ONa

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Na + CH3-CO-CH2OH → H2 + CH3-CO-CH2ONa

Na + CH3-CO-CH2OH → H2 + CH3-CO-CH2ONa là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Na (natri) phản ứng với CH3-CO-CH2OH (Hydroxyacetone) để tạo ra H2 (hidro), CH3-CO-CH2ONa () dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Na (natri) tác dụng CH3-CO-CH2OH (Hydroxyacetone) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Na (natri) tác dụng CH3-CO-CH2OH (Hydroxyacetone)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Na (natri) phản ứng với CH3-CO-CH2OH (Hydroxyacetone) và tạo ra chất H2 (hidro) phản ứng với CH3-CO-CH2ONa ().

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Na (natri) tác dụng CH3-CO-CH2OH (Hydroxyacetone) và tạo ra chất H2 (hidro), CH3-CO-CH2ONa ()

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Na + CH3-CO-CH2OH → H2 + CH3-CO-CH2ONa là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2 (hidro) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), CH3-CO-CH2ONa, được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Na (natri) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), CH3-CO-CH2OH (Hydroxyacetone) (trạng thái: Lỏng) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Na + CH3-CO-CH2OH → H2 + CH3-CO-CH2ONa

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Na Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na (natri) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Na (natri) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ Na Ra CH3-CO-CH2ONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na (natri) ra CH3-CO-CH2ONa ()

Xem tất cả phương trình điều chế từ Na (natri) ra CH3-CO-CH2ONa ()

Phương Trình Điều Chế Từ CH3-CO-CH2OH Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3-CO-CH2OH (Hydroxyacetone) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3-CO-CH2OH (Hydroxyacetone) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3-CO-CH2OH Ra CH3-CO-CH2ONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3-CO-CH2OH (Hydroxyacetone) ra CH3-CO-CH2ONa ()

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3-CO-CH2OH (Hydroxyacetone) ra CH3-CO-CH2ONa ()

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Na + CH3-CO-CH2OH → H2 + CH3-CO-CH2ONa

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình Na + CH3-CO-CH2OH → H2 + CH3-CO-CH2ONa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình Na + CH3-CO-CH2OH → H2 + CH3-CO-CH2ONa

Câu 1. Số đồng phân của C3H6O2 tác dụng với Na

Số đồng phân cấu tạo bền, mạch hở có cùng công thức phân tử C3H6O2 đều tác dụng với kim loại Na là

A. 6
B. 5
C. 7
D. 4

Câu B.

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button