Tổng Hợp

Mẫu thông báo giải quyết tố cáo
Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu đến các bạn Mẫu thông báo giải quyết tố cáo được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu thông báo giải quyết tố cáo là mẫu thông báo được lập ra để thông báo về việc giải quyết tố cáo Đảng viên. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin nội dung tố cáo, đảng viên bị tố cáo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐẢNG ỦY ……………..

This post: Mẫu thông báo giải quyết tố cáo

ỦY BAN KIỂM TRA …………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: …………………….

…………, ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO
giải quyết tố cáo đồng chí…………………

(Ghi rõ họ, tên, chức vụ, nơi công tác;

Nếu giải quyết tố cáo tổ chức đảng thì ghi tên tổ chức đảng).

Ủy ban Kiểm tra…..nhận được đơn tố cáo đối với đồng chí (hoặc tổ chức đảng )…….., nội dung tóm tắt như sau:

(Ghi tóm tắt nội dung tố cáo)

Sau khi thẩm tra, xác minh, Ủy ban kiểm tra …………nhận thấy như sau:

(Phần này cần làm rõ đúng, sai từng sự việc mà người tố cáo nêu. Nếu tố cáo sai hoặc đúng một phần, hoặc đúng nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, hoặc cần rút kinh nghiệm ở điểm nào thì nêu rõ điểm đó).

Theo quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra…….., xin thông báo để Ban Thường vụ……..và đồng chí (hoặc tổ chức đảng)……..biết, chấp hành.

(Nếu có nội dung phải sửa chữa, khắc phục thì ghi rõ yêu cầu thực hiện và quy định thời gian báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra……….trước ngày…..tháng…..năm./.

Nơi nhận:

– Tổ chức đảng và UBKT cấp trên {để b/cáo}

– Tổ chức đảng quản lý đảng viên bị tố cáo);

– Tổ chức đảng (hoặc đảng viên bị tố cáo);

– Lưu HS- VP.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button