Tổng Hợp

Mẫu quyết định công nhận trưởng thành Đoàn
Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định công nhận trưởng thành Đoàn được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu quyết định công nhận trưởng thành Đoàn là mẫu bản quyết định được lập nên để đưa ra các quyết định về việc công nhận trưởng thành đoàn cho các Đoàn viên sau quá trình phấn đấu, rèn luyện theo tư tưởng, nguyên tắc của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG …..
——–

This post: Mẫu quyết định công nhận trưởng thành Đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …………..

………….., ngày …. tháng .... năm .

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận trưởng thành Đoàn
—————

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ………………..

– Căn cứ vào điều 4 chương I Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn trường;

– Xét công văn số ……………………… ngày … tháng …. năm ……. của Liên chi đoàn Cán bộ viên chức về việc ra quyết định trưởng thành đoàn năm ………….. cho đoàn viên thuộc Liên chi đoàn Cán bộ Viên chức;

– Căn cứ vào quá trình phấn đầu, rèn luyện và cống hiến của đoàn viên;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Công nhận …………… đồng chí đoàn viên có tên sau được trưởng thành Đoàn từ ngày 26 tháng 3 năm ……….

Điều 2.

Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn, Ban Chấp hành Liên chi đoàn Cán bộ viên chức và các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button