Tổng Hợp

Mẫu giấy cam kết
Giấy cam kết là biểu mẫu được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực hiện công việc gì đó theo như thỏa thuận để đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên với nhau.

Bản cam kết thường được sử dụng các lĩnh vực như: kinh doanh, cam kết hoàn thành tiến độ công việc, cam kết thanh toán, cam kết bảo hành, cam kết trả nợ…Trên bản cam kết thể hiện rõ trách nhiệm giữa hai bên để tránh xảy ra những mâu thuẫn, sai sót trong quá trình thực hiện.

This post: Mẫu giấy cam kết

Bản cam kết được lập ra với mục đích chính là đảm bảo lợi ích của hai bên theo đúng những điều khoản đã thỏa thuận. Bản cam kết sẽ là văn bản ràng buộc, đảm bảo về mặt hành chính, pháp lý giữa hai bên. Nếu như một trong hai bên làm sai sẽ phải chịu những hình phạt thỏa đáng nhằm đảm bảo quyền lợi của hai bên.

Đối tượng áp dụng mẫu biên bản này có thể là cá nhân hoặc tập thể, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà người viết sẽ có cách điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp. Vậy sau đây là 2 mẫu giấy cam kết và cách viết mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Giấy cam kết – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ……………………………………………………….

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..………. .……………………………………………

Mã số thuế (nếu có): …………………………..………… ……………………………………………..

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :…………Ngày cấp: …………..Nơi cấp:……….………..

Địa chỉ cư trú/trụ sở:………………………………  …………………………………………..

Nơi làm việc(nếu có): …………………….………  …………….…………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………………  ………..………………………………..

Tôi cam kết các nội dung sau đây……………………………………………………………….

1………………….………………..…………  …………………………..……………………

2………………….………………..…………  …………………………..……………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..……………  ……………………..………………………

2………………….………………..……………  ………………………..……………………

3………………………………………………………….. ……………………………………………………

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

…………., ngày …… tháng …… năm……….
CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giấy cam kết – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ………………………………………………….

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..…………………..…

Mã số thuế (nếu có): …………………………..………………………

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :………………..Ngày cấp: ………….Nơi cấp:….

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………….……… …….………………………………………….

Nơi làm việc(nếu có): …………………….……… ……………….…………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………….…………… ………………………………………………..

Tôi cam kết các nội dung sau đây…………………. …………………….……………………………

1………………….………………..………………… …………………..……………………………

2………………….………………..………………… …………………..……………………………

3………………….………………..………………… …………………..……………………………

4………………….………………..………………… …………………..……………………………

5………………….………………..………………… …………………..……………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..…………………… ………………..……………………………

2………………….………………..…………………… ………………..……………………………

Người lập biên bản
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người cam kết
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết giấy cam kết

1. Giấy cam kết là gì?

Giấy cam kết là loại văn bản có giá trị pháp lý giữa hai bên ký cam kết, nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Giấy cam kết có giá trị hiệu lực pháp lý khi có chữ kí của hai bên cam kết, đã được công chứng hay chứng thực trước cơ quan pháp luật.

2. Phần nội dung cam kết

Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân hoặc tổ chức bao gồm: Nội dung cam kết, thời gian thực hiện cam kết, đề nghị khác……..

Ví dụ:

 • Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước;
 • Thanh lý mọi hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân;
 • Chưa mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào;
 • Thực hiện nghĩa vụ với người lao động;
 • Không có nợ nần với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào
 • Bản cam kết sẽ phải gửi đến cá nhân hay tổ chức liên quan trực tiếp đến bản cam kết.

3. Thông tin của cá nhân/tổ chức viết bản cam kết

 • Tên cá nhân/tổ chức: ghi rõ tên của cá nhân hoặc tổ chức tham gia cam kết.
 • Mã số thuế (nếu có): ghi rõ mã số thuế của cá nhân hoặc tổ chức, cơ quan.
 • Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD: ghi rõ số chứng minh nhân dân đối với cá nhân hoặc giấy phép kinh doanh đối với tổ chức, cơ quan.
 • Ngày cấp: ghi rõ ngày cấp CMND hoặc ĐKKD.
 • Nơi cấp: ghi rõ nơi cấp CMND hoặc ĐKKD.
 • Địa chỉ cư trú/trụ sở: ghi rõ địa chỉ thường trú của cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở của tổ chức.
 • Nơi làm việc(nếu có): ghi rõ địa chỉ công ty làm việc, tên công ty.
 • Điện thoại liên hệ: ghi rõ số điện thoại của cá nhân hoặc của tổ chức.

Trong phần nội dung ghi rõ các nội dung về các vấn đề cần cam kết. Cuối cùng ghi rõ trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên và ký xác nhận.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button