Tổng Hợp

Mẫu đơn cớ mất giấy tờ
Mẫu đơn cớ mất giấy tờ được sử dụng khi bạn bị mất giấy tờ, khi đó bạn phải làm đơn cớ mất nộp tại công an xã, phường nơi bạn bị mất giấy tờ để làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ đã mất.

Khi chúng ta làm mất giấy tờ quan trọng do làm rơi, thất lạc hay bị trộm cướp hoặc các tài sản có giá trị lớn thì việc đầu tiên cần làm chính là sử dụng mẫu đơn cớ mất để trình báo lên cơ quan công an, đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ tìm lại các tài sản, đồ đạc, giấy tờ không may bị mất cũng như xác nhận đúng là đã mất các giấy tờ trên để các bạn tiến hành làm thủ tục làm lại giấy tờ. Vậy sau đây là mẫu đơn cớ mất và cách viết mời các bạn cùng tham khảo trong bài viết dưới đây.

This post: Mẫu đơn cớ mất giấy tờ

Mẫu đơn cớ mất

ỦY BAN NHÂN DÂN
Quận (huyện):………..
Phường (xã) : ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

ĐƠN CỚ MẤT

Kính gửi:………………………………………………..

Trích yếu:………………………………………………..

Tôi tên:…………………………………………………..

Sinh …………..ngày ………….tháng ……….năm……….

Tại:……………………………..Nghề nghiệp:……………..

Chứng minh nhân dân: …………….ngày cấp: …….Tại:…………

Thường trú tại số: ……….đường:…………………….

Phường (xã, TT): ………..Quận (huyện):……………

Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày ………… tháng………..năm ……

Tôi có mất:………………………………………………….

Tại:…………………………………………………………….

Lý do:…………………………………………………………

…………, ngày …. tháng …. năm ……

Người viết đơn

Người chứng thứ nhất

XÁC NHẬN
của cơ quan có thẩm quyền

Người chứng thứ hai

Hướng dẫn cách ghi đơn cớ mất

– Kính gửi: tên công an phường (xã) địa phương nơi bạn xin xác nhận.

– Trích yếu: ghi nội mục đích chính của việc làm đơn. Ví dụ: mất giấy chứng minh nhân dân.

– Tôi tên: họ và tên người làm đơn.

– Sinh ngày…tháng… năm:……… Tại:……………………..: ghi rõ ngày tháng năm sinh và nơi sinh.

– Nghề nghiệp: công việc hiện tại người viết đơn đang làm

– CMND:………………… Ngày cấp:…………………… Tại:………………: ghi đầy tên số CMND, ngày cấp và nơi cấp (nếu không nhớ có thể xem lại trên giấy CMND để điền cho chính xác).

– Thường trú tại số:……….. đường:…… Phường(xã):…………………… Quận (huyện):…………….: địa chỉ thường trú theo hộ khẩu của người làm đơn.

– Kính trình quý cơ quan rằng, ngày… tháng… năm….: ghi ngày tháng năm bạn bị mất giấy tờ.

– Tôi có mất: ghi đầy đủ tên giấy tờ mà bạn mất.

– Tại: nơi bạn đánh rơi giấy tờ.

– Lý do: nguyên nhân dẫn đến việc mất giấy tờ.

– Nếu có người làm chứng việc mất giấy tờ của bạn, đưa cho người đó kí và ghi rõ họ tên.

– Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button