Giáo dục

Mẫu đề thi đọc IELTS học thuật
Người thi IELTS có thể lựa chọn giữa hai hình thức: Academic (Học thuật) hoặc General Training (Tổng quát). Tất cả thí sinh sẽ có phần thi Nghe và Nói chung nhưng phần thi Đọc và Viết của hai hình thức này thì khác nhau.

Bài thi gồm khoảng 40 câu hỏi, thời gian làm bài là 60 phút (không có thời gian giành cho ghi lại câu trả lời cuối bài thi). Bài thi thông thường bao gồm 3 phần và phần trả lời câu hỏi. Mỗi phần là 1 đoạn văn khoảng 1500 từ với câu hỏi được chia tương đối đều. Các đề tài thường trích dẫn từ sách, báo, tạp chí hoặc tập san và những đề tài này không mang tính chất chuyên môn. Bài thi thông thường bao gồm 1 đề tài thảo luận.

This post: Mẫu đề thi đọc IELTS học thuật

Có 3 section:

 • Mỗi section gồm một bài đọc dài.
 • Các bài đọc miêu tả thực tế lấy từ sách, báo, tạp chí… Các bài đọc được viết cho đối tượng độc giả không chuyên và về các chủ đề được nhiều người quan tâm.
 • Các bài đọc phù hợp với các thí sinh chuẩn bị vào đại học hoặc sau đại học, hoặc chuẩn bị đăng ký.
 • Các bài đọc thuộc nhiều thể loại từ miêu tả thực tế đến bình luận và phân tích.
 • Các bài đọc có thể gồm các số liệu không bằng lời như biểu đồ, sơ đồ hoặc hình minh họa.
 • Nếu các bài đọc chứa các cụm từ chuyên môn thì một định nghĩa đơn giản sẽ được cung cấp.

Danh sách các bài mẫu:

 • Academic Reading Sample Task – Identifying information
 • Academic Reading Sample Task – Identifying writer’s views
 • Academic Reading Sample Task – Matching features
 • Academic Reading Sample Task – Matching headings
 • Academic Reading Sample Task – Multiple choice questions
 • Academic Reading Sample Task – Table completion
 • Academic Reading Sample Task – Diagram label completion
 • IELTS Reading answer sheet (PDF, 130KB)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button