Tổng Hợp

Mẫu biên bản bàn giao căn hộ
Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản bàn giao căn hộ được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu biên bản bàn giao căn hộ được dùng để bàn giao chung cư, nhà ở đại diện bên bàn giao và bên nhận bàn giao về việc chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở, căn hộ giữa hai bên. Nội dung trong biên bản cần phải nêu đầy đủ các thông tin các nhân của 2 bên và thông tin về căn nhà. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———-

This post: Mẫu biên bản bàn giao căn hộ

………, ngày ……… tháng …….. năm ………

BIÊN BẢN BÀN GIAO CĂN HỘ

Căn cứ Hợp đồng số…….. ngày……/ ……./ 201… về việc chuyển nhượng quyền sở hữu Căn hộ giữa và Ông/ Bà

BÊN BÀN GIAO:

CÔNG TY:

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………….Fax:……………………….

Đại diện bởi: ……………………………………………………………..Chức vụ:…………….

Theo giấy ủy quyền số:……………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:…………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:………………………………………………………………………………………..

Sau đây gọi là (“Bên Bán”) và:

BÊN NHẬN BÀN GIAO:

Tên Công ty/ Ông (Bà):

Giấy chứng nhận ĐKKD/ Giấy CNĐT/ CMTND/Hộ chiếu số: …………cấp ngày tại…………..

Địa chỉ (HKTT):………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………….Fax:………………………………..

Đại diện bởi: ………………………………………………………Chức vụ:………………………….

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………….

Sau đây gọi là (“Bên Mua”).

Hai bên cùng nhau lập Biên bản bàn giao Căn hộ số: …………….. tầng …………. tại với nội dung sau:

– Diện tích căn hộ:………………………………………………………………………………….

– Tổng số phòng:…………………………………………………………………………………….

– Khu phụ:………………………………………………………………………………………………

– Thiết bị (có Bảng bàn giao chi tiết thiết bị riêng tại khu nhà)…………………………

Hai bên thống nhất các nội dung trên và ký vào biên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

(Ghi chú: Sau khi nhận bàn giao nhà, Bên Mua chưa đến ở vẫn phải nộp đầy đủ tiền dịch vụ chung hàng tháng theo đúng quy định).

BÊN NHẬN BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button