Tổng Hợp

Mẫu báo cáo tình hình thu chi đoàn phí

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo tình hình thu chi đoàn phí được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu báo cáo tình hình thu chi đoàn phí là mẫu báo cáo được lập ra nhằm báo cáo kết quả về tình hình thu, chi của đoàn phí chi đoàn. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin chi đoàn, mức thu chi đoàn phí.. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

ĐOÀN KHOA……./TRƯỜNG ……………

This post: Mẫu báo cáo tình hình thu chi đoàn phí

BCH CHI ĐOÀN……………………….

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

…………, ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO
Tình hình thu – chi Đoàn phí từ tháng … năm 20…đến tháng … năm 20…

1. Tổng số Đoàn viên trong Chi Đoàn:… (ghi theo số thực tế đang có sổ lưu tại văn phòng Đoàn trường)

2. Tổng số thanh niên trong Chi Đoàn: ………………..

3. Số tiền Đoàn phí thu được (số Đoàn viên x 2.000đ x … tháng): ………………. (1)

4. Số tiền đoàn phí còn lại của kỳ trước: …. (2) (Số tiền này chính là số tiền còn lại của ký đóng tiền Đoàn phí trước. Ví dụ: Đóng Đoàn phí từ tháng….đến tháng …năm 2…. thì số tiền Đoàn phí còn lại này là số tiền còn lại của đợt đóng tháng …năm 20…)

5. Khoản thu khác (ngoài khoản thu tiền Đoàn phí – nếu có): (3)

TT NỘI DUNG SỐ TIỀN
1.
2.
3.
4.
Tổng

6. Nội dung chi: (4)

TT NỘI DUNG SỐ TIỀN
5.
6.
7.
8.
Tổng

7. Tổng Đoàn phí còn lại: = (1) + (2) + (3) – (4)

8. Đánh giá:

TM. BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button