Tổng Hợp

Mã Zipcode Vĩnh Long – Mã bưu điện Vĩnh Long mới nhất
Mã bưu điện Vĩnh Long mới nhất

Vĩnh Long là tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ (Đồng bằng Sông Cửu Long), mã bưu điện Vĩnh Long 85000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Vĩnh Long gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Vĩnh Long có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

This post: Mã Zipcode Vĩnh Long – Mã bưu điện Vĩnh Long mới nhất

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Vĩnh Long là 85000 (Mã Zipcode Vĩnh Long)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Vĩnh Long mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Vĩnh Long 85000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 85001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 85002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 85003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 85004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 85005
7 Đảng ủy khối cơ quan 85009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 85010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 85011
10 Báo Vĩnh Long 85016
11 Hội đồng nhân dân 85021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 85030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 85035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 85036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 85040
16 Sở Công Thương 85041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 85042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 85043
19 Sở Tài chính 85045
20 Sở Thông tin và Truyền thông 85046
21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 85047
22 Công an tỉnh 85049
23 Sở Nội vụ 85051
24 Sở Tư pháp 85052
25 Sở Giáo dục và Đào tạo 85053
26 Sở Giao thông vận tải 85054
27 Sở Khoa học và Công nghệ 85055
28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 85056
29 Sở Tài nguyên và Môi trường 85057
30 Sở Xây dựng 85058
31 Sở Y tế 85060
32 Bộ chỉ huy Quân sự 85061
33 Ban Dân tộc 85062
34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 85063
35 Thanh tra tỉnh 85064
36 Trường chính trị tỉnh 85065
37 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 85066
38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 85067
39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 85070
40 Cục Thuế 85078
41 Cục Hải quan 85079
42 Cục Thống kê 85080
43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 85081
44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 85085
45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 85086
46 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 85087
47 Liên đoàn Lao động tỉnh 85088
48 Hội Nông dân tỉnh 85089
49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 85090
50 Tỉnh Đoàn 85091
51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 85092
52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 85093

THÀNH PHỐ VĨNH LONG

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Vĩnh Long 85100
2 Thành ủy 85101
3 Hội đồng nhân dân 85102
4 Ủy ban nhân dân 85103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85104
6 Phường 1 85106
7 Phường 5 85107
8 Phường 4 85108
9 Phường 3 85109
10 Phường 2 85110
11 Phường 9 85111
12 Phường 8 85112
13 Xã Trường An 85113
14 Xã Tân Ngãi 85114
15 Xã Tân Hòa 85115
16 Xã Tân Hội 85116
17 Bưu Cục Phát Vĩnh Long 85150
18 Bưu Cục KHL Vĩnh Long 85151
19 Bưu Cục Nguyên Huệ 85152
20 Bưu Cục Phước Thọ 85153
21 Bưu Cục Tân Ngãi 85154
22 Bưu Cục Mỹ Phú 85155
23 Bưu Cục Hệ 1 Vĩnh Long 85199

HUYỆN LONG HỒ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Long Hồ 85200
2 Huyện ủy 85201
3 Hội đồng nhân dân 85202
4 Ủy ban nhân dân 85203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85204
6 Thị trấn Long Hồ 85206
7 Xã Thanh Đức 85207
8 Xã Bình Hòa Phước 85208
9 Xã Đồng Phú 85209
10 Xã Hòa Ninh 85210
11 Xã An Bình 85211
12 Xã Long Phước 85212
13 Xã Phước Hậu 85213
14 Xã Tân Hạnh 85214
15 Xã Thạnh Quới 85215
16 Xã Phú Quới 85216
17 Xã Hòa Phú 85217
18 Xã Lộc Hòa 85218
19 Xã Phú Đức 85219
20 Xã Long An 85220
21 Bưu Cục Phát Long Hồ 85250
22 Bưu Cục KCN Hoà Phú 85251

HUYỆN TAM BÌNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tam Bình 85300
2 Huyện ủy 85301
3 Hội đồng nhân dân 85302
4 Ủy ban nhân dân 85303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85304
6 Thị trấn Tam Bình 85306
7 Xã Tường Lộc 85307
8 Xã Hòa Hiệp 85308
9 Xã Hòa Thạnh 85309
10 Xã Hoà Lộc 85310
11 Xã Hậu Lộc 85311
12 Xã Tân Lộc 85312
13 Xã Phú Lộc 85313
14 Xã Song Phú 85314
15 Xã Phú Thịnh 85315
16 Xã Tân Phú 85316
17 Xã Long Phú 85317
18 Xã Mỹ Lộc 85318
19 Xã Mỹ Thạnh Trung 85319
20 Xã Loan Mỹ 85320
21 Xã Ngãi Tứ 85321
22 Xã Bình Ninh 85322
23 Bưu Cục Phát Tam Bình 85350
24 Bưu Cục Ba Càng 85351
25 Bưu Cục Mỹ Lộc 85352

HUYỆN BÌNH TÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bình Tân 85400
2 Huyện ủy 85401
3 Hội đồng nhân dân 85402
4 Ủy ban nhân dân 85403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85404
6 Xã Tân Quới 85406
7 Xã Thành Lợi 85407
8 Xã Mỹ Thuận 85408
9 Xã Nguyên Văn Thảnh 85409
10 Xã Thành Trung 85410
11 Xã Thành Đông 85411
12 Xã Tân Thành 85412
13 Xã Tân Hưng 85413
14 Xã Tân Lược 85414
15 Xã Tân An Thạnh 85415
16 Xã Tân Bình 85416
17 Bưu Cục Phát Bình Tân 85450

THỊ XÃ BÌNH MINH

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Bình Minh 85500
2 Thị ủy 85501
3 Hội đồng nhân dân 85502
4 Ủy ban nhân dân 85503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85504
6 Phường Cái Vồn 85506
7 Phường Đông Thuận 85507
8 Xã Thuận An 85508
9 Phường Thành Phước 85509
10 Xã Mỹ Hòa 85510
11 Xã Đông Bình 85511
12 Xã Đông Thạnh 85512
13 Xã Đông Thành 85513
14 Bưu Cục Phát Bình Minh 85550

HUYỆN TRÀ ÔN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Trà Ôn 85600
2 Huyện ủy 85601
3 Hội đồng nhân dân 85602
4 Ủy ban nhân dân 85603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85604
6 Thị trấn Trà Ôn 85606
7 Xã Thiện Mỹ 85607
8 Xã Tích Thiện 85608
9 Xã Vĩnh Xuân 85609
10 Xã Tân Mỹ 85610
11 Xã Trà Côn 85611
12 Xã Thuận Thới 85612
13 Xã Hựu Thành 85613
14 Xã Thới Hòa 85614
15 Xã Hòa Bình 85615
16 Xã Xuân Hiệp 85616
17 Xã Nhơn Bình 85617
18 Xã Lục Sỹ Thành 85618
19 Xã Phú Thành 85619
20 Bưu Cục Phát Trà Ôn 85650
21 Bưu Cục Hựu Thành 85651

HUYỆN VŨNG LIÊM

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vũng Liêm 85700
2 Huyện ủy 85701
3 Hội đồng nhân dân 85702
4 Ủy ban nhân dân 85703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85704
6 Thị trấn Vũng Liêm 85706
7 Xã Trung Thành Tây 85707
8 Xã Quới An 85708
9 Xã Tân Quới Trung 85709
10 Xã Trung Chánh 85710
11 Xã Tân An Luông 85711
12 Xã Trung Hiệp 85712
13 Xã Trung Thành Đông 85713
14 Xã Trung Thành 85714
15 Xã Trung Hiếu 85715
16 Xã Hiếu Phụng 85716
17 Xã Hiếu Thuận 85717
18 Xã Trung An 85718
19 Xã Trung Ngãi 85719
20 Xã Trung Nghĩa 85720
21 Xã Thanh Bình 85721
22 Xã Quới Thiện 85722
23 Xã Hiếu Nhơn 85723
24 Xã Hiếu Thành 85724
25 Xã Hiếu Nghĩa 85725
26 Bưu Cục Phát Vũng Liêm 85750
27 Bưu Cục Tân An Luông 85751
28 Bưu Cục Hiếu Phụng 85752

HUYỆN MANG THÍT

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mang Thít 85800
2 Huyện ủy 85801
3 Hội đồng nhân dân 85802
4 Ủy ban nhân dân 85803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85804
6 Thị trấn Cái Nhum 85806
7 Xã Chánh An 85807
8 Xã An Phước 85808
9 Xã Mỹ Phước 85809
10 Xã Mỹ An 85810
11 Xã Long Mỹ 85811
12 Xã Hòa Tịnh 85812
13 Xã Nhơn Phú 85813
14 Xã Chánh Hội 85814
15 Xã Bình Phước 85815
16 Xã Tân An Hội 85816
17 Xã Tân Long 85817
18 Xã Tân Long Hội 85818
19 Bưu Cục Phát Mang Thít 85850

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Vĩnh Long, mã bưu điện tỉnh Vĩnh Long mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Vĩnh Long mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button