Tổng Hợp

Mã Zipcode Sơn La – Mã bưu điện Sơn La mới nhất
Mã bưu điện Sơn La mới nhất

Sơn La là một tỉnh thuộc vùng Tây Bắc Bộ, mã bưu điện Sơn La là 34000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Sơn La gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện Sơn La có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

This post: Mã Zipcode Sơn La – Mã bưu điện Sơn La mới nhất

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Sơn La là 34000 (Mã Zipcode Sơn La)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Sơn La mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Sơn La 34000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 34001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 34002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 34003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 34004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 34005
7 Đảng ủy khối cơ quan 34009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 34010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 34011
10 Báo Sơn La 34016
11 Hội đồng nhân dân 34021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 34030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 34035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 34036
Các cơ quan,tổ chức tại tỉnh 34040 – 34072
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 34040
16 Sở Công Thương 34041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 34042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 34043
19 Sở Ngoại vụ 34044
20 Sở Tài chính 34045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 34046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 34047
23 Công an tỉnh 34049
24 Sở Nội vụ 34051
25 Sở Tư pháp 34052
26 Sở Giáo dục và Đào tạo 34053
27 Sở Giao thông vận tải 34054
28 Sở Khoa học và Công nghệ 34055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 34056
30 Sở Tài nguyên và Môi trường 34057
31 Sở Xây dựng 34058
32 Sở Y tế 34060
33 Bộ chỉ huy Quân sự 34061
34 Ban Dân tộc 34062
35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 34063
36 Thanh tra tỉnh 34064
37 Trường chính trị tỉnh 34065
38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 34066
39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 34067
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 34070
41 Cục Thuế 34078
42 Cục Hải quan 34079
43 Cục Thống kê 34080
44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 34081
45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 34085
46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 34086
47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 34087
48 Liên đoàn Lao động tỉnh 34088
49 Hội Nông dân tỉnh 34089
50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 34090
51 Tỉnh Đoàn 34091
52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 34092
53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 34093

THÀNH PHỐ SƠN LA

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Sơn La 34100
2 Thành ủy 34101
3 Hội đồng nhân dân 34102
4 Ủy ban nhân dân 34103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34104
6 Phường Chiềng Lề 34106
7 Phường Chiềng An 34107
8 Xã Chiềng Xôm 34108
9 Xã Chiềng Đen 34109
10 Xã Chiềng Cọ 34110
11 Phường Chiềng Cơi 34111
12 Phường Tô Hiệu 34112
13 Phường Quyết Thắng 34113
14 Phường Quyết Tâm 34114
15 Xã Hua La 34115
16 Phường Chiềng Sinh 34116
17 Xã Chiềng Ngần 34117
18 Bưu Cục Phát Sơn La 34150
19 Bưu Cục KHL Sơn La 34151
20 Bưu Cục Chiềng Lề 34152
21 Bưu Cục Cầu 308 34153
22 Bưu Cục Bó Ẩn 34154
23 Bưu Cục Đại Học Tây Bắc 34155
24 Bưu Cục Ân Sinh 34156
25 Bưu Cục Chiềng Sinh 34157
26 Bưu Cục HCC Sơn La 34198
27 Bưu Cục Hệ 1 Sơn La 34199

HUYỆN MƯỜNG LA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mường La 34200
2 Huyện ủy 34201
3 Hội đồng nhân dân 34202
4 Ủy ban nhân dân 34203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34204
6 Thị trấn Ít Ong 34206
7 Xã Nậm Păm 34207
8 Xã Ngọc Chiến 34208
9 Xã Hua Trai 34209
10 Xã Chiềng Lao 34210
11 Xã Nậm Giôn 34211
12 Xã Mường Trai 34212
13 Xã Phường Toong 34213
14 Xã Tạ Bú 34214
15 Xã Chiềng San 34215
16 Xã Mường Bú 34216
17 Xã Mường Chùm 34217
18 Xã Chiềng Hoa 34218
19 Xã Chiềng Công 34219
20 Xã Chiềng Ân 34220
21 Xã Chiềng Muôn 34221
22 Bưu Cục Phát Mường La 34230
23 Bưu Cục Thủy Điện 34231
24 Bưu Cục Mường Bú 34232

HUYỆN QUỲNH NHAI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Quỳnh Nhai 34250
2 Huyện ủy 34251
3 Hội đồng nhân dân 34252
4 Ủy ban nhân dân 34253
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34254
6 Xã Mường Chiên 34256
7 Xã Chiềng Khay 34257
8 Xã Cà Nàng 34258
9 Xã Phường Ma Pha Khinh 34259
10 Xã Mường Giàng 34260
11 Xã Chiềng Bằng 34261
12 Xã Chiềng Khoang 34262
13 Xã Nậm Ét 34263
14 Xã Mường Sại 34264
15 Xã Chiềng Ơn 34265
16 Xã Mường Giôn 34266
17 Bưu Cục Phát Quỳnh Nhai 34275

HUYỆN THUẬN CHÂU

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thuận Châu 34300
2 Huyện ủy 34301
3 Hội đồng nhân dân 34302
4 Ủy ban nhân dân 34303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34304
6 Thị trấn Thuận Châu 34306
7 Xã Chiềng La 34307
8 Xã Tông Lạnh 34308
9 Xã Tòng Cọ 34309
10 Xã Bó Mười 34310
11 Xã Mường Khiêng 34311
12 Xã Liệp Tè 34312
13 Xã Chiềng Ngàm 34313
14 Xã Noong Lay 34314
15 Xã Chiềng Ly 34315
16 Xã Chiềng Pha 34316
17 Xã Phổng Lái 34317
18 Xã Mường É 34318
19 Xã Phổng Lập 34319
20 Xã Phổng Lăng 34320
21 Xã Chiềng Bôm 34321
22 Xã Long Hẹ 34322
23 Xã É Tòng 34323
24 Xã Mường Bám 34324
25 Xã Co Mạ 34325
26 Xã Co Tòng 34326
27 Xã Phường Lông 34327
28 Xã Púng Tra 34328
29 Xã Thôm Mòn 34329
30 Xã Chiềng Pấc 34330
31 Xã Bon Phặng 34331
32 Xã Nậm Lầu 34332
33 Xã Bản Lầm 34333
34 Xã Muổi Nọi 34334
35 Bưu Cục Phát Thuận Châu 34350
36 Bưu Cục Chiềng Pấc 34351

HUYỆN SÔNG MÃ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Sông Mã 34400
2 Huyện ủy 34401
3 Hội đồng nhân dân 34402
4 Ủy ban nhân dân 34403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34404
6 Thị trấn Sông Mã 34406
7 Xã Chiềng Khoong 34407
8 Xã Nà Ngựu 34408
9 Xã Nậm Ty 34409
10 Xã Chiềng Phung 34410
11 Xã Mường Lầm 34411
12 Xã Bó Sinh 34412
13 Xã Phường Bẩu 34413
14 Xã Chiềng En 34414
15 Xã Đứa Mòn 34415
16 Xã Yên Hưng 34416
17 Xã Chiềng Sơ 34417
18 Xã Nậm Mằn 34418
18 Xã Huổi Một 34419
19 Xã Mường Cai 34420
20 Xã Mường Hung 34421
21 Xã Chiềng Khương 34422
22 Xã Mường Sai 34423
23 Xã Chiềng Cang 34424
24 Bưu Cục Phát Sông Mã 34430
25 Bưu Cục Chiềng Khương 34431

HUYỆN SỐP CỘP

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Sốp Cộp 34450
2 Huyện ủy 34451
3 Hội đồng nhân dân 34452
4 Ủy ban nhân dân 34453
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34454
6 Xã Sốp Cộp 34456
7 Xã Dồm Cang 34457
8 Xã Púng Bánh 34458
9 Xã Sam Kha 34459
10 Xã Mường Lèo 34460
11 Xã Nậm Lạnh 34461
12 Xã Mường Và 34462
13 Xã Mường Lạn 34463
14 Bưu Cục Phát Sốp Cộp 34475

HUYỆN MAI SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mai Sơn 34500
2 Huyện ủy 34501
3 Hội đồng nhân dân 34502
4 Ủy ban nhân dân 34503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34504
6 Thị trấn Hát Lót 34506
7 Xã Nà Bó 34507
8 Xã Tà Hộc 34508
9 Xã Chiềng Chăn 34509
10 Xã Chiềng Sung 34510
11 Xã Mường Bằng 34511
12 Xã Mường Bon 34512
13 Xã Chiềng Mung 34513
14 Xã Chiềng Ban 34514
15 Xã Chiềng Chung 34515
16 Xã Mường Chanh 34516
17 Xã Chiềng Nơi 34517
18 Xã Phiêng Cằm 34518
19 Xã Chiềng Dong 34519
20 Xã Chiềng Mai 34520
21 Xã Chiềng Kheo 34521
22 Xã Chiềng Ve 34522
23 Xã Nà Ơt 34523
24 Xã Phiêng Pằn 34524
25 Xã Hát Lót 34525
25 Xã Chiềng Lương 34526
26 Xã Cò Nòi 34527
25 Bưu Cục Phát Mai Sơn 34550
25 Bưu Cục Nà Sản 34551
26 Bưu Cục Cò Nòi 34552
27 BĐVHX Chiềng Mai 34553

HUYỆN BẮC YÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bắc Yên 34600
2 Huyện ủy 34601
3 Hội đồng nhân dân 34602
4 Ủy ban nhân dân 34603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34604
6 Thị trấn Bắc Yên 34606
7 Xã Tà Xùa 34607
8 Xã Háng Đồng 34608
9 Xã Xím Vàng 34609
10 Xã Hang Chú 34610
11 Xã Pắc Ngà 34611
12 Xã Chim Vàn 34612
13 Xã Làng Chếu 34613
14 Xã Mường Khoa 34614
15 Xã Hua Nhàn 34615
16 Xã Tạ Khoa 34616
17 Xã Phiêng Côn 34617
18 Xã Chiềng Sại 34618
19 Xã Song Pe 34619
20 Xã Hồng Ngài 34620
21 Xã Phiêng Ban 34621
22 Bưu Cục Phát Bắc Yên 34630

HUYỆN YÊN CHÂU

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Châu 34650
2 Huyện ủy 34651
3 Hội đồng nhân dân 34652
4 Ủy ban nhân dân 34653
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34654
6 Thị trấn Yên Châu 34656
7 Xã Sặp Vạt 34657
8 Xã Chiềng Đông 34658
9 Xã Chiềng Sàng 34659
10 Xã Chiềng Pằn 34660
11 Xã Viêng Lán 34661
11 Xã Yên Sơn 34662
12 Xã Chiềng On 34663
13 Xã Phiêng Khoài 34664
15 Xã Chiềng Khoi 34665
16 Xã Chiềng Hặc 34666
17 Xã Lóng Phiêng 34667
18 Xã Chiềng Tương 34668
19 Xã Tú Nang 34669
20 Xã Mường Lựm 34670
21 Bưu Cục Phát Yên Châu 34680
22 Bưu Cục Phiêng Khoài 34681

HUYỆN MỘC CHÂU

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mộc Châu 34700
2 Huyện ủy 34701
3 Hội đồng nhân dân 34702
4 Ủy ban nhân dân 34703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34704
6 Thị trấn Mộc Châu 34706
7 Thị trấn NT Mộc Châu 34707
8 Xã Hua Păng 34708
9 Xã Nà Mường 34709
10 Xã Qui Hướng 34710
11 Xã Tân Hợp 34711
12 Xã Tà Lại 34712
13 Xã Tân Lập 34713
14 Xã Chiềng Hắc 34714
15 Xã Chiềng Khừa 34715
16 Xã Mường Sang 34716
17 Xã Lóng Sập 34717
18 Xã Chiềng Sơn 34718
19 Xã Đông Sang 34719
20 Xã Phiêng Luông 34720
21 Bưu Cục Phát Mộc Châu 34750
22 Bưu Cục Thảo Nguyên 34751
23 Bưu Cục Chiềng Ve 34752

HUYỆN VÂN HỒ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vân Hồ 34800
2 Huyện ủy 34801
3 Hội đồng nhân dân 34802
4 Ủy ban nhân dân 34803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34804
6 Xã Vân Hồ 34806
7 Xã Lóng Luông 34807
8 Xã Chiềng Yên 34808
9 Xã Mường Men 34809
10 Xã Quang Minh 34810
11 Xã Mường Tè 34811
12 Xã Song Khủa 34812
13 Xã Liên Hoà 34813
14 Xã Suối Bàng 34814
15 Xã Tô Múa 34815
16 Xã Chiềng Khoa 34816
17 Xã Chiềng Xuân 34817
18 Xã Xuân Nha 34818
19 Xã Tân Xuân 34819
20 Bưu Cục Phát Vân Hồ 34850

HUYỆN PHÙ YÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phù Yên 34900
2 Huyện ủy 34901
3 Hội đồng nhân dân 34902
4 Ủy ban nhân dân 34903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34904
6 Thị trấn Phù Yên 34906
7 Xã Huy Thượng 34907
8 Xã Mường Cơi 34908
9 Xã Mường Thải 34909
10 Xã Suối Tọ 34910
11 Xã Quang Huy 34911
12 Xã Huy Bắc 34912
13 Xã Huy Tân 34913
14 Xã Huy Hạ 34914
15 Xã Tường Phù 34915
16 Xã Gia Phù 34916
17 Xã Suối Bau 34917
18 Xã Sập Xa 34918
19 Xã Đá Đỏ 34919
20 Xã Bắc Phong 34920
21 Xã Kim Bon 34921
22 Xã Tường Thượng 34922
23 Xã Tường Hạ 34923
24 Xã Tường Tiến 34924
25 Xã Huy Tường 34925
26 Xã Tân Lang 34926
27 Xã Mường Lang 34927
28 Xã Mường Do 34928
29 Xã Tường Phong 34929
30 Xã Tân Phong 34930
31 Xã Nam Phong 34931
32 Xã Mường Bang 34932
33 Bưu Cục Phát Phù Yên 34950
34 Bưu Cục Gia Phù 34951

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Sơn La, mã bưu điện tỉnh Sơn La mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Sơn La mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button