Tổng Hợp

Mã Zipcode Bình Thuận – Mã bưu điện Bình Thuận mới nhất
Mã bưu điện Bình Thuận mới nhất

Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, mã bưu điện chung của tỉnh Bình Thuận77000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Bình Thuận gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Bình Thuận có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

This post: Mã Zipcode Bình Thuận – Mã bưu điện Bình Thuận mới nhất

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Bình Thuận: 77000 (Mã Zipcode Bình Thuận)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Bình Thuận mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Bình Thuận 77000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 77001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 77002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 77003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 77004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 77005
7 Đảng ủy khối cơ quan 77009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 77010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 77011
10 Báo Bình Thuận 77016
11 Hội đồng nhân dân 77021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 77030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 77035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 77036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 77040
16 Sở Công Thương 77041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 77042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 77043
19 Sở Tài chính 77045
20 Sở Thông tin và Truyền thông 77046
21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 77047
22 Công an tỉnh 77049
23 Sở Nội vụ 77051
24 Sở Tư pháp 77052
25 Sở Giáo dục và Đào tạo 77053
26 Sở Giao thông vận tải 77054
27 Sở Khoa học và Công nghệ 77055
28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 77056
29 Sở Tài nguyên và Môi trường 77057
30 Sở Xây dựng 77058
31 Sở Y tế 77060
32 Bộ chỉ huy Quân sự 77061
33 Ban Dân tộc 77062
34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 77063
35 Thanh tra tỉnh 77064
36 Trường chính trị tỉnh 77065
37 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 77067
38 Bảo hiểm xã hội tỉnh 77070
39 Cục Thuế 77078
40 Cục Hải quan 77079
41 Cục Thống kê 77080
42 Kho bạc Nhà nước tỉnh 77081
43 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 77085
44 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 77086
45 Hội Văn học nghệ thuật 77087
46 Liên đoàn Lao động tỉnh 77088
47 Hội Nông dân tỉnh 77089
48 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 77090
49 Tỉnh Đoàn 77091
50 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 77092
51 Hội Cựu chiến binh tỉnh 77093

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Phan Thiết 77100
2 Thành ủy 77101
3 Hội đồng nhân dân 77102
4 Ủy ban nhân dân 77103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77104
6 Phường Đức Thắng 77106
7 Phường Bình Hưng 77107
8 Phường Hưng Long 77108
9 Phường Thanh Hải 77109
10 Phường Đức Nghĩa 77110
11 Phường Lạc Đạo 77111
12 Phường Đức Long 77112
13 Xã Tiến Lợi 77113
14 Phường Phú Tài 77114
15 Phường Xuân An 77115
16 Phường Phú Hài 77116
17 Phường Hàm Tiến 77117
18 Phường Mũi Né 77118
19 Xã Thiện Nghiệp 77119
20 Phường Phú Thủy 77120
21 Phường Phú Trinh 77121
22 Xã Phong Nẫm 77122
23 Xã Tiến Thành 77123
24 Bưu Cục Phát Phan Thiết 77150
25 Bưu Cục Tổ Tiếp Thị Bán Hàng 77151
26 Bưu Cục Thủ Khoa Huân 77152
27 Bưu Cục Ngã 7 77153
28 Bưu Cục Bến Lội 77154
29 Bưu Cục Hàm Tiến 77155
30 Bưu Cục Nguyễn Đình Chiểu 77156
31 Bưu Cục Mũi Né 77157
32 Bưu Cục Lê Hồng Phong 77158
34 BĐVHX Xuân An 2 77159
35 BĐVHX Thiện Nghiệp 2 77160
36 Bưu Cục Hệ 1 Bình Thuận 77199

HUYỆN TUY PHONG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tuy Phong 77200
2 Huyện ủy 77201
3 Hội đồng nhân dân 77202
4 Ủy ban nhân dân 77203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77204
6 Thị trấn Liên Hương 77206
7 Xã Phước Thể 77207
8 Xã Vĩnh Tân 77208
9 Xã Vĩnh Hảo 77209
10 Xã Phan Dũng 77210
11 Xã Phú Lạc 77211
12 Xã Phong Phú 77212
13 Xã Bình Thạnh 77213
14 Xã Chí Công 77214
15 Xã Hòa Minh 77215
16 Thị trấn Phan Rí Cửa 77216
17 Xã Hòa Phú 77217
18 Bưu Cục Phát Tuy Phong 77250
19 Bưu Cục Vĩnh Tân 77251
20 Bưu Cục Phan Rí Cửa 77252
21 BĐVHX Phong Phú 2 77253

HUYỆN BẮC BÌNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bắc Bình 77300
2 Huyện ủy 77301
3 Hội đồng nhân dân 77302
4 Ủy ban nhân dân 77303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77304
6 Thị trấn Chợ Lầu 77306
7 Xã Phan Hiệp 77307
8 Xã Phan Rí Thành 77308
9 Xã Phan Hòa 77309
10 Xã Phan Điền 77310
11 Xã Phan Lâm 77311
12 Xã Phan Sơn 77312
13 Xã Bình An 77313
14 Xã Hải Ninh 77314
15 Xã Phan Thanh 77315
16 Xã Sông Bình 77316
17 Xã Sông Lũy 77317
18 Xã Phan Tiến 77318
19 Xã Bình Tân 77319
20 Thị trấn Lương Sơn 77320
21 Xã Hồng Thái 77321
22 Xã Hòa Thắng 77322
23 Xã Hồng Phong 77323
24 Bưu Cục Phát Bắc Bình 77350
25 Bưu Cục Phan Rí Thành 77351
26 Bưu Cục Hải Ninh 77352
27 Bưu Cục Lương Sơn 77353
28 BĐVHX Sông Lũy 2 77354
29 BĐVHX Sông Lũy 3 77355
30 BĐVHX Hòa Thắng 2 77356
31 BĐVHX Hòa Thắng 3 77357

HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc 77400
2 Huyện ủy 77401
3 Hội đồng nhân dân 77402
4 Ủy ban nhân dân 77403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77404
6 Thị trấn Ma Lâm 77406
7 Xã Hồng Sơn 77407
8 Xã Hồng Liêm 77408
9 Xã Hàm Trí 77409
10 Xã Thuận Hòa 77410
11 Xã Đông Tiến 77411
12 Xã Đa Mi 77412
13 Xã La Dạ 77413
14 Xã Đông Giang 77414
15 Xã Hàm Phú 77415
16 Xã Thuận Minh 77416
17 Xã Hàm Liêm 77417
18 Xã Hàm Hiệp 77418
19 Xã Hàm Chính 77419
20 Xã Hàm Thắng 77420
21 Thị trấn Phú Long 77421
22 Xã Hàm Đức 77422
23 Bưu Cục Phát Hàm Thuận Bắc 77450
24 Bưu Cục Phú Long 77451
25 BĐVHXã Hàm Thắng 2 77452
26 BĐVHX Hàm Đức 2 77453

HUYỆN TÁNH LINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tánh Linh 77500
2 Huyện ủy 77501
3 Hội đồng nhân dân 77502
4 Ủy ban nhân dân 77503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77504
6 Thị trấn Lạc Tánh 77506
7 Xã Đức Bình 77507
8 Xã Đồng Kho 77508
9 Xã La Ngâu 77509
10 Xã Huy Khiêm 77510
11 Xã Bắc Ruộng 77511
12 Xã Măng Tố 77512
13 Xã Nghị Đức 77513
14 Xã Đức Phú 77514
15 Xã Đức Tân 77515
16 Xã Gia An 77516
17 Xã Gia Huynh 77517
18 Xã Đức Thuận 77518
19 Xã Suối Kiết 77519
20 Bưu Cục Phát Tánh Linh 77525
21 Bưu Cục Đồng Kho 77526
22 Bưu Cục Măng Tố 77527
23 Bưu Cục Gia An 77528
24 BĐVHX Gia Huynh 2 77529

HUYỆN ĐỨC LINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Linh 77550
2 Huyện ủy 77551
3 Hội đồng nhân dân 77552
4 Ủy ban nhân dân 77553
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77554
6 Thị trấn Võ Xu 77556
7 Xã Nam Chính 77557
8 Xã Mê Pu 77558
9 Xã Sùng Nhơn 77559
10 Xã Đa Kai 77560
11 Thị trấn Đức Tài 77561
12 Xã Đức Tín 77562
13 Xã Đức Chính 77563
14 Xã Vũ Hòa 77564
15 Xã Đức Hạnh 77565
16 Xã Tân Hà 77566
17 Xã Trà Tân 77567
18 Xã Đông Hà 77568
19 Bưu Cục Phát Đức Linh 77575
20 Bưu Cục Đức Tài 77576
21 Bưu Cục Trà Tân 77577
22 BĐVHX Sùng Nhơn 2 77578
23 BĐVHX Đa Kai 2 77579
24 BĐVHX Vũ Hòa 2 77580

HUYỆN HÀM TÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hàm Tân 77600
2 Huyện ủy 77601
3 Hội đồng nhân dân 77602
4 Ủy ban nhân dân 77603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77604
6 Thị trấn Tân Nghĩa 77606
7 Xã Sông Phan 77607
8 Xã Tân Phúc 77608
9 Thị trấn Tân Minh 77609
10 Xã Tân Đức 77610
11 Xã Tân Hà 77611
12 Xã Tân Xuân 77612
13 Xã Sơn Mỹ 77613
14 Xã Tân Thắng 77614
15 Xã Thắng Hải 77615
16 Bưu Cục Phát Hàm Tân 77625
17 Bưu Cục Tân Minh 77626
18 Bưu Cục Tân Đức 77627
19 Bưu Cục Sơn Mỹ 77628
20 Bưu Cục Tân Thắng 77629

THỊ XÃ LA GI

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã La Gi 77650
2 Huyện ủy 77651
3 Hội đồng nhân dân 77652
4 Ủy ban nhân dân 77653
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77654
6 Phường Phước Hội 77656
7 Phường Bình Tân 77657
8 Xã Tân Bình 77658
9 Xã Tân Tiến 77659
10 Xã Tân Hải 77660
11 Phường Tân An 77661
12 Phường Tân Thiện 77662
13 Phường Phước Lộc 77663
14 Xã Tân Phước 77664
15 Bưu Cục Phát La Gi 77675
16 Bưu Cục Phước Hội 77676
17 Bưu Cục Tân Hải 77677

HUYỆN HÀM THUẬN NAM

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hàm Thuận Nam 77700
2 Huyện ủy 77701
3 Hội đồng nhân dân 77702
4 Ủy ban nhân dân 77703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77704
6 Thị trấn Thuận Nam 77706
7 Xã Hàm Minh 77707
8 Xã Hàm Cường 77708
9 Xã Hàm Mỹ 77709
10 Xã Mương Mán 77710
11 Xã Hàm Kiệm 77711
12 Xã Hàm Cần 77712
13 Xã Mỹ Thạnh 77713
14 Xã Hàm Thạnh 77714
15 Xã Tân Lập 77715
16 Xã Tân Thuận 77716
17 Xã Thuận Quí 77717
18 Xã Tân Thành 77718
19 Bưu Cục Phát Hàm Thuận Nam 77750
20 Bưu Cục Mương Mán 77751

HUYỆN PHÚ QUÝ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Quý 77800
2 Huyện ủy 77801
3 Hội đồng nhân dân 77802
4 Ủy ban nhân dân 77803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77804
6 Xã Ngũ Phụng 77806
7 Xã Long Hải 77807
8 Xã Tam Thanh 77808
9 Bưu Cục Phát Phú Quý 77850

Hi vọng với bài viết tổng hợp zipcode Bình Thuận, mã bưu điện tỉnh Bình Thuận mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Bình Thuận mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button