Phản ứng oxi-hoá khử

Li + 2S → Li2S
Li + 2S = Li2S | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Li | liti | rắn + S | sulfua | rắn = Li2S | Liti sunfua | rắn, Điều kiện Nhiệt độ > 130

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình Li + 2S → Li2S
   • Điều kiện phản ứng để Li (liti) tác dụng S (sulfua) là gì ?
   • Làm cách nào để Li (liti) tác dụng S (sulfua)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Li + 2S → Li2S là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Li + 2S → Li2S ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Li + 2S → Li2S
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng Li + 2S → Li2S

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

Li + 2S Li2S
liti sulfua Liti sunfua
(rắn) (rắn) (rắn)
(trắng bạc) (vàng) (trắng hơi vàng)
7 32 46

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: Li + 2S → Li2S

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Li + 2S → Li2S

Li + 2S → Li2S là Phản ứng oxi-hoá khử, Li (liti) phản ứng với S (sulfua) để tạo ra Li2S (Liti sunfua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: > 130

Điều kiện phản ứng để Li (liti) tác dụng S (sulfua) là gì ?

Nhiệt độ: > 130

Làm cách nào để Li (liti) tác dụng S (sulfua)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Li (liti) phản ứng với S (sulfua) và tạo ra chất Li2S (Liti sunfua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Li (liti) tác dụng S (sulfua) và tạo ra chất Li2S (Liti sunfua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Li + 2S → Li2S là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm Li2S (Liti sunfua) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng hơi vàng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Li (liti) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng bạc), S (sulfua) (trạng thái: rắn) (màu sắc: vàng), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Li + 2S → Li2S

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Li Ra Li2S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Li (liti) ra Li2S (Liti sunfua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Li (liti) ra Li2S (Liti sunfua)

Phương Trình Điều Chế Từ S Ra Li2S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ S (sulfua) ra Li2S (Liti sunfua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ S (sulfua) ra Li2S (Liti sunfua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Li + 2S → Li2S

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button