Phương Trình Hoá Học Lớp 11

K2CO3 + 2NH4NO3 → H2O + 2KNO3 + 2NH3 + CO2

K2CO3 + 2NH4NO3 = H2O + 2KNO3 + 2NH3 + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

K2CO3 | kali cacbonat | rắn + NH4NO3 | amoni nitrat | rắn = H2O | nước | lỏng + KNO3 | kali nitrat; diêm tiêu | rắn + NH3 | amoniac | khí + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình K2CO3 + 2NH4NO3 → H2+ 2KNO3 + 2NH3 + CO2
   • Điều kiện phản ứng để K2CO3 (kali cacbonat) tác dụng NH4NO3 (amoni nitrat) là gì ?
   • Làm cách nào để K2CO3 (kali cacbonat) tác dụng NH4NO3 (amoni nitrat)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra K2CO3 + 2NH4NO3 → H2+ 2KNO3 + 2NH3 + CO2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng K2CO3 + 2NH4NO3 → H2+ 2KNO3 + 2NH3 + CO2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình K2CO3 + 2NH4NO3 → H2+ 2KNO3 + 2NH3 + CO2
   • Phương trình hóa học vô cơ là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng K2CO3 + 2NH4NO3 → H2+ 2KNO3 + 2NH3 + CO2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương trình hóa học vô cơ

Cách viết phương trình đã cân bằng

K2CO3 + 2NH4NO3 H2O + 2KNO3 + 2NH3 + CO2
kali cacbonat amoni nitrat nước kali nitrat; diêm tiêu amoniac Cacbon dioxit
Potassium carbonate Ammonium nitrate Potassium nitrate Ammonia Carbon dioxide
(rắn) (rắn) (lỏng) (rắn) (khí) (khí)
(trắng) (trắng) (không màu) (trắng) (không màu, mùi khai) (không màu)
Muối Muối Muối Bazơ
138 80 18 101 17 44

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: K2CO3 + 2NH4NO3 → H2O + 2KNO3 + 2NH3 + CO2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình K2CO3 + 2NH4NO3 → H2+ 2KNO3 + 2NH3 + CO2

K2CO3 + 2NH4NO3 → H2+ 2KNO3 + 2NH3 + CO2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, K2CO3 (kali cacbonat) phản ứng với NH4NO3 (amoni nitrat) để tạo ra H2O (nước), KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu), NH3 (amoniac), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để K2CO3 (kali cacbonat) tác dụng NH4NO3 (amoni nitrat) là gì ?

Không có

Làm cách nào để K2CO3 (kali cacbonat) tác dụng NH4NO3 (amoni nitrat)?

Cho amonitrat tác dụng với kali cacbonat

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là K2CO3 (kali cacbonat) tác dụng NH4NO3 (amoni nitrat) và tạo ra chất H2O (nước), KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu), NH3 (amoniac), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra K2CO3 + 2NH4NO3 → H2+ 2KNO3 + 2NH3 + CO2 là gì ?

Có khí không màu CO2 thoát ra và khí mùi khai NH3

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng K2CO3 + 2NH4NO3 → H2+ 2KNO3 + 2NH3 + CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra KNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu)

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra NH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra NH3 (amoniac)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra NH3 (amoniac)

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ NH4NO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NH4NO3 Ra KNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu)

Phương Trình Điều Chế Từ NH4NO3 Ra NH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra NH3 (amoniac)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra NH3 (amoniac)

Phương Trình Điều Chế Từ NH4NO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình K2CO3 + 2NH4NO3 → H2+ 2KNO3 + 2NH3 + CO2

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem tất cả phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button