Phương Trình Hoá Học Lớp 11

K2CO3 + 2NaHSO4 → H2O + Na2SO4 + K2SO4 + CO2

K2CO3 + 2NaHSO4 = H2O + Na2SO4 + K2SO4 + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

K2CO3 | kali cacbonat | lỏng + NaHSO4 | Natri hidro sunfat | lỏng = H2O | nước | lỏng + Na2SO4 | natri sulfat | lỏng + K2SO4 | Kali sunfat | lỏng + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình K2CO3 + 2NaHSO4 → H2+ Na2SO4 + K2SO4 + CO2
   • Điều kiện phản ứng để K2CO3 (kali cacbonat) tác dụng NaHSO4 (Natri hidro sunfat) là gì ?
   • Làm cách nào để K2CO3 (kali cacbonat) tác dụng NaHSO4 (Natri hidro sunfat)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra K2CO3 + 2NaHSO4 → H2+ Na2SO4 + K2SO4 + CO2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng K2CO3 + 2NaHSO4 → H2+ Na2SO4 + K2SO4 + CO2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình K2CO3 + 2NaHSO4 → H2+ Na2SO4 + K2SO4 + CO2
   • Phản ứng trao đổi là gì ?
   • Phương trình hóa học vô cơ là gì ?
   • Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng K2CO3 + 2NaHSO4 → H2+ Na2SO4 + K2SO4 + CO2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng trao đổi   Phương trình hóa học vô cơ   Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Cách viết phương trình đã cân bằng

K2CO3 + 2NaHSO4 H2O + Na2SO4 + K2SO4 + CO2
kali cacbonat Natri hidro sunfat nước natri sulfat Kali sunfat Cacbon dioxit
Potassium carbonate Sodium sulfate Potassium sulfate Carbon dioxide
(lỏng) (lỏng) (lỏng) (lỏng) (lỏng) (khí)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)
Muối Muối Muối Muối
138 120 18 142 174 44

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: K2CO3 + 2NaHSO4 → H2O + Na2SO4 + K2SO4 + CO2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình K2CO3 + 2NaHSO4 → H2+ Na2SO4 + K2SO4 + CO2

K2CO3 + 2NaHSO4 → H2+ Na2SO4 + K2SO4 + CO2 là Phản ứng trao đổi, K2CO3 (kali cacbonat) phản ứng với NaHSO4 (Natri hidro sunfat) để tạo ra H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), K2SO4 (Kali sunfat), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để K2CO3 (kali cacbonat) tác dụng NaHSO4 (Natri hidro sunfat) là gì ?

Không có

Làm cách nào để K2CO3 (kali cacbonat) tác dụng NaHSO4 (Natri hidro sunfat)?

Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NaHSO4 vào ống nghiệm đựng dung dịch K2CO3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là K2CO3 (kali cacbonat) tác dụng NaHSO4 (Natri hidro sunfat) và tạo ra chất H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), K2SO4 (Kali sunfat), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra K2CO3 + 2NaHSO4 → H2+ Na2SO4 + K2SO4 + CO2 là gì ?

xuất hiện sủi bọt khí

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng K2CO3 + 2NaHSO4 → H2+ Na2SO4 + K2SO4 + CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ NaHSO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHSO4 (Natri hidro sunfat) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaHSO4 (Natri hidro sunfat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaHSO4 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHSO4 (Natri hidro sunfat) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaHSO4 (Natri hidro sunfat) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaHSO4 Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHSO4 (Natri hidro sunfat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaHSO4 (Natri hidro sunfat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaHSO4 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHSO4 (Natri hidro sunfat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaHSO4 (Natri hidro sunfat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình K2CO3 + 2NaHSO4 → H2+ Na2SO4 + K2SO4 + CO2

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem tất cả phương trình Phản ứng trao đổi

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem tất cả phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?

Xem tất cả phương trình Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button