Phương Trình Hoá Học Lớp 9

HNO3 + Ag3PO4 → AgNO3 + H3PO4

Phản ứng HNO3 + Ag3PO4 = AgNO3 + H3PO4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

HNO3 | axit nitric | lỏng + Ag3PO4 | Bạc phosphat | rắn = AgNO3 | bạc nitrat | rắn + H3PO4 | axit photphoric | dung dịch, Điều kiện

HNO3 + Ag3PO4 → AgNO3 + H3PO4

HNO3 + Ag3PO4 → AgNO3 + H3PO4 là Phản ứng trao đổi, HNO3 (axit nitric) phản ứng với Ag3PO4 (Bạc phosphat) để tạo ra AgNO3 (bạc nitrat), H3PO4 (axit photphoric) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để HNO3 (axit nitric) tác dụng Ag3PO4 (Bạc phosphat) là gì ?

Không có

This post: HNO3 + Ag3PO4 → AgNO3 + H3PO4

Làm cách nào để HNO3 (axit nitric) tác dụng Ag3PO4 (Bạc phosphat)?

cho dung dịch HNO3 tác dụng với Ag3PO4

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HNO3 (axit nitric) tác dụng Ag3PO4 (Bạc phosphat) và tạo ra chất AgNO3 (bạc nitrat), H3PO4 (axit photphoric)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra HNO3 + Ag3PO4 → AgNO3 + H3PO4 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm AgNO3 (bạc nitrat) (trạng thái: rắn), H3PO4 (axit photphoric) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: tronng suốt), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia HNO3 (axit nitric) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), Ag3PO4 (Bạc phosphat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: vàng), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng HNO3 + Ag3PO4 → AgNO3 + H3PO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra AgNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra AgNO3 (bạc nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H3PO4 (axit photphoric)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag3PO4 Ra AgNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ag3PO4 (Bạc phosphat) ra AgNO3 (bạc nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag3PO4 Ra H3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ag3PO4 (Bạc phosphat) ra H3PO4 (axit photphoric)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình HNO3 + Ag3PO4 → AgNO3 + H3PO4

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button