Phương Trình Hoá Học Lớp 11

H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2

H2SO4 + Na2SO3 = H2O + Na2SO4 + SO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2SO4 | axit sulfuric | lỏng + Na2SO3 | natri sulfit | lỏng = H2O | nước | lỏng + Na2SO4 | natri sulfat | lỏng + SO2 | lưu hùynh dioxit | khí, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình H2SO4 + Na2SO3 → H2+ Na2SO4 + SO2
   • Điều kiện phản ứng để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Na2SO3 (natri sulfit) là gì ?
   • Làm cách nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Na2SO3 (natri sulfit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2SO4 + Na2SO3 → H2+ Na2SO4 + SO2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2SO4 + Na2SO3 → H2+ Na2SO4 + SO2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2SO4 + Na2SO3 → H2+ Na2SO4 + SO2
   • Phản ứng trao đổi là gì ?
   • Phương trình hóa học vô cơ là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng H2SO4 + Na2SO3 → H2+ Na2SO4 + SO2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 8   Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng trao đổi   Phương trình hóa học vô cơ

Cách viết phương trình đã cân bằng

H2SO4 + Na2SO3 H2O + Na2SO4 + SO2
axit sulfuric natri sulfit nước natri sulfat lưu hùynh dioxit
Sulfuric acid; Sodium sulfite Sodium sulfate Sulfur đioxit
(lỏng) (lỏng) (lỏng) (lỏng) (khí)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)
Axit Muối Muối
98 126 18 142 64

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình H2SO4 + Na2SO3 → H2+ Na2SO4 + SO2

H2SO4 + Na2SO3 → H2+ Na2SO4 + SO2 là Phản ứng trao đổi, H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với Na2SO3 (natri sulfit) để tạo ra H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), SO2 (lưu hùynh dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Na2SO3 (natri sulfit) là gì ?

Không có

Làm cách nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Na2SO3 (natri sulfit)?

Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 10% vào ống nghiệm đựng dung dịch muối natri sunfit

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Na2SO3 (natri sulfit) và tạo ra chất H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), SO2 (lưu hùynh dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2SO4 + Na2SO3 → H2+ Na2SO4 + SO2 là gì ?

Sủi bọt khí, khí không màu mùi sốc khó chịu thoát ra.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2SO4 + Na2SO3 → H2+ Na2SO4 + SO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2SO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na2SO3 (natri sulfit) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Na2SO3 (natri sulfit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2SO3 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na2SO3 (natri sulfit) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Na2SO3 (natri sulfit) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2SO3 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na2SO3 (natri sulfit) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Na2SO3 (natri sulfit) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2SO4 + Na2SO3 → H2+ Na2SO4 + SO2

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem tất cả phương trình Phản ứng trao đổi

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem tất cả phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button