Phản ứng oxi-hoá khử

H2SO4 + 8HI → 4H2O + H2S + 4I2
H2SO4 + 8HI = 4H2O + H2S + 4I2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2SO4 | axit sulfuric | dd đậm đặc + HI | axit iodic | = H2O | nước | lỏng + H2S | hidro sulfua | khí + I2 | Iot | rắn, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình H2SO4 + 8HI → 4H2+ H2+ 4I2
   • Điều kiện phản ứng để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng HI (axit iodic) là gì ?
   • Làm cách nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng HI (axit iodic)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2SO4 + 8HI → 4H2+ H2+ 4I2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2SO4 + 8HI → 4H2+ H2+ 4I2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2SO4 + 8HI → 4H2+ H2+ 4I2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng H2SO4 + 8HI → 4H2+ H2+ 4I2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

H2SO4 + 8HI 4H2O + H2S + 4I2
axit sulfuric axit iodic nước hidro sulfua Iot
Sulfuric acid; Hydrogen iodide Hydro sulfid, hydro sulfua, sunfan
(dd đậm đặc) (lỏng) (khí) (rắn)
(không màu) (không màu) (đen tím)
Axit Axit Axit
98 128 18 34 254

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: H2SO4 + 8HI → 4H2O + H2S + 4I2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình H2SO4 + 8HI → 4H2+ H2+ 4I2

H2SO4 + 8HI → 4H2+ H2+ 4I2 là Phản ứng oxi-hoá khử, H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với HI (axit iodic) để tạo ra H2O (nước), H2S (hidro sulfua), I2 (Iot) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng HI (axit iodic) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm cách nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng HI (axit iodic)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với HI (axit iodic) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với H2S (hidro sulfua) phản ứng với I2 (Iot).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng HI (axit iodic) và tạo ra chất H2O (nước), H2S (hidro sulfua), I2 (Iot)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2SO4 + 8HI → 4H2+ H2+ 4I2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), H2S (hidro sulfua) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), I2 (Iot) (trạng thái: rắn) (màu sắc: đen tím), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia H2SO4 (axit sulfuric) (trạng thái: dd đậm đặc), HI (axit iodic), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2SO4 + 8HI → 4H2+ H2+ 4I2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2S (hidro sulfua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2S (hidro sulfua)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra I2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra I2 (Iot)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra I2 (Iot)

Phương Trình Điều Chế Từ HI Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HI (axit iodic) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HI (axit iodic) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HI Ra H2S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HI (axit iodic) ra H2S (hidro sulfua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HI (axit iodic) ra H2S (hidro sulfua)

Phương Trình Điều Chế Từ HI Ra I2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HI (axit iodic) ra I2 (Iot)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HI (axit iodic) ra I2 (Iot)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2SO4 + 8HI → 4H2+ H2+ 4I2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button