Phương Trình Hoá Học Lớp 9

H2O + Na2CO3 + 2SO2 → 2NaHSO3 + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học
Dưới đây Trường mầm non ánh dương cung cấp tài liệu về H2O + Na2CO3 + 2SO2 → 2NaHSO3 + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học H2O | nước | lỏng + Na2CO3 | natri cacbonat | lỏng + SO2 | lưu hùynh dioxit | khí = NaHSO3 | Natri bisulfit | lỏng + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện

Cách viết phương trình đã cân bằng

Related Articles
H2O + Na2CO3 + 2SO2 2NaHSO3 + CO2
nước natri cacbonat lưu hùynh dioxit Natri bisulfit Cacbon dioxit
Sodium carbonate Sulfur đioxit Sodium hydrogen sulfite Carbon dioxide
(lỏng) (lỏng) (khí) (lỏng) (khí)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)
Muối Muối
18 106 64 104 44

Phương trình phản ứng: H2O + Na2CO3 + 2SO2 → 2NaHSO3 + CO2

H2O + Na2CO3 + 2SO2 → 2NaHSO3 + CO2 là Phản ứng trao đổi, H2O (nước) phản ứng với Na2CO3 (natri cacbonat) phản ứng với SO2 (lưu hùynh dioxit) để tạo ra NaHSO3 (Natri bisulfit), CO2 (Cacbon dioxit) dưới điều kiện phản ứng là Không có

This post: H2O + Na2CO3 + 2SO2 → 2NaHSO3 + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

→  Tham khảo thêm: Điều kiện phản ứng C2H4 + H2O → C2H5OH

  • Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit) là gì ?

Không có

  • Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit)?

2SO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHSO3 + CO2 Sục từ từ khí SO2 đến dư vào dung dịch Na2CO3.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2O (nước) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit) và tạo ra chất NaHSO3 (Natri bisulfit), CO2 (Cacbon dioxit)

  • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2O + Na2CO3 + 2SO2 → 2NaHSO3 + CO2 là gì ?

Sủi bọt khí, nếu dẫn khí thoát ra vào dung dịch nước vôi trong thì có hiện tượng vẫn đục trắng

Ứng dụng thực tế H2O + Na2CO3 + 2SO2 → 2NaHSO3 + CO2

  • Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra NaHSO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra NaHSO3 (Natri bisulfit)

  • Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra CO2 (Cacbon dioxit)

  • Phương Trình Điều Chế Từ Na2CO3 Ra NaHSO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra NaHSO3 (Natri bisulfit)

  • Phương Trình Điều Chế Từ Na2CO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

  • Phương Trình Điều Chế Từ SO2 Ra NaHSO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ SO2 (lưu hùynh dioxit) ra NaHSO3 (Natri bisulfit)

  • Phương Trình Điều Chế Từ SO2 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ SO2 (lưu hùynh dioxit) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập liên quan H2O + Na2CO3 + 2SO2 → 2NaHSO3 + CO2

Ví dụ 1:

Nhiệt phân hỗn hợp KHCO3 và NaHCO3 sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn là?

A. K2CO3 và Na2CO3.   C. K2O và Na2O

B. NaHCO3 và K2CO3.   D. K2CO3 và Na2O.

Hướng dẫn giải

2KHCO3 Phản ứng nhiệt phân: 2NaHCO3 → Na2CO3 +CO2↑ + H2O | Cân bằng phương trình hóa học K2CO3 +CO2↑ + H2O

2NaHCO3 Phản ứng nhiệt phân: 2NaHCO3 → Na2CO3 +CO2↑ + H2O | Cân bằng phương trình hóa học Na2CO3 +CO2↑ + H2O

Đáp án A.

Ví dụ 2:

Thể tích khí ở dktc thoát ra khi nhiệt phân hoàn toàn 8,4g NaHCO3 là

A.1,12 lít.   B. 2,24 lít.   C. 3,36 lít.   D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải

Phản ứng nhiệt phân: 2NaHCO3 → Na2CO3 +CO2↑ + H2O | Cân bằng phương trình hóa học

V = 0,05.22,4 = 1,12 lít.

Đáp án A.

Ví dụ 3:

Muối được ứng dụng làm bột nở trong thực phẩm là

A. NaHCO3.   B. NaHSO3.   C. Na2CO3.   D. K2CO3.

Hướng dẫn giải

Natri bicacbonat (NaHCO3) với tên thường gặp trong đời sống là baking soda có tác dụng tạo xốp, giòn cho thức ăn và ngoài ra còn có tác dụng làm đẹp cho bánh (bột nở).

Đáp án A.

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu quan

………………………

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học H2O + Na2CO3 + 2SO2 → 2NaHSO3 + CO2, khi cho dung dịch H2O (nước) phản ứng với Na2CO3 (natri cacbonat) phản ứng với SO2 (lưu hùynh dioxit) để tạo ra NaHSO3 (Natri bisulfit), CO2 (Cacbon dioxit). Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button