Phương Trình Hoá Học Lớp 9

H2O + KH → H2 + KOH | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học
Dưới đây Trường mầm non ánh dương cung cấp tài liệu về H2O + KH → H2 + KOH | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học H2O | nước | lỏng + KH | Kali hidrua | rắn = H2 | hidro | khí + KOH | kali hidroxit | lỏng, Điều kiện

Phương Trình Hoá Học Lớp 8   Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương Trình Hoá Học Lớp 12   Phản ứng trao đổi   Phương trình hóa học vô cơ   Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020
→  Xem thêm: Ứng dụng phản ứng C2H4 + H2O → C2H5OH đầy đủ nhất

Cách viết phương trình đã cân bằng

Related Articles
H2O + KH H2 + KOH
nước Kali hidrua hidro kali hidroxit
Hydrogen
(lỏng) (rắn) (khí) (lỏng)
(không màu) (trắng) (không màu) (không màu)
Bazơ
18 40 2 56

Phương trình phản ứng: H2+ KH → H2 + KOH

H2+ KH → H2 + KOH là Phản ứng trao đổi, H2O (nước) phản ứng với KH (Kali hidrua) để tạo ra H2 (hidro), KOH (kali hidroxit) dưới điều kiện phản ứng là Không có

This post: H2O + KH → H2 + KOH | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

  • Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng KH (Kali hidrua) là gì ?

Không có

  • Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng KH (Kali hidrua)?

Cho kali hidrua hòa tan trong nước.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2O (nước) tác dụng KH (Kali hidrua) và tạo ra chất H2 (hidro), KOH (kali hidroxit)

  • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2+ KH → H2+ KOH là gì ?

Tạo thành dung dịch bazo KOH.

  • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2+ KH → H2+ KOH

Kali hydrua là một siêu bazơ còn mạnh hơn cả natri hyđrua. Nó được sử dụng để deproton hoá các hợp chất carbonyl nhất định để tạo ra các enolates

Ứng dụng thực tế H2+ KH → H2+ KOH

  • Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra H2 (hidro)

  • Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra KOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra KOH (kali hidroxit)

  • Phương Trình Điều Chế Từ KH Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KH (Kali hidrua) ra H2 (hidro)

  • Phương Trình Điều Chế Từ KH Ra KOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KH (Kali hidrua) ra KOH (kali hidroxit)

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập liên quan H2+ KH → H2 + KOH

Câu 1. Dãy gồm các muối đều phản ứng được với dung dịch KOH là

Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2, BaCO3, Ba(HCO3)2.

K2CO3 , KHCO3, MgCO3, Na2CO3.

KHCO3 , Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2.

CaCO3 , BaCO3, K2CO3, MgCO3.

Xem đáp án

Đáp án C Dãy các chất phản ứng với KOH là: KHCO3, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2.

KHCO3 + KOH → K2CO3 + H2O

Ca(HCO3)2 + 2KOH → CaCO3 + K2CO3 + H2O

Mg(HCO3)2 + 2KOH → MgCO3 + K2CO3 + H2O

Ba(HCO3)2 + 2KOH → BaCO3 + K2CO3 + H2O

Loại các đáp án có chứa chất không tác dụng với KOH là: K2CO3, Na2CO3.

Cau 2.  Cho mẩu K vào nước thấy có 4,48 lít (đktc)  khí bay lên. Tính khối lượng K

A. 9,2 g

B. 15,6 g

C. 7,8 g

D. 9,6 g

Xem đáp án

Đáp án BnH2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

Phương trình phản ứng hóa học xảy ra

2K + 2H2O → 2KOH + H2

0,4 ← 0,2 mol

mK = 0,4.39 = 15,6 gam

Câu 3. Cho quỳ tím vào nước vôi trong, hiện tượng xảy ra là

A. Quỳ tím chuyển màu đỏ

B. Quỳ tím không đổi màu

C. Quỳ tím chuyển màu xanh

D. Không có hiện tượng

Xem đáp án

Đáp án C

Cho quỳ tím vào nước vôi trong, hiện tượng xảy ra là Quỳ tím chuyển màu xanh

Câu 4. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa K2CO3 0,2M và KHCO3 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí CO2 thu được là

A. 224 ml.

B. 336 ml.

C. 672 ml.

D. 448 ml.

Xem đáp án

Đáp án A nHCl= 0,03 (mol)

nK2CO3 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol);

nKHCO3 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol)

Khi nhỏ từ từ Hvào dd hỗn hợp CO32- và HCO3 xảy ra phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3– (1)

H+ + HCO3– → CO2 + H2O (2)

=> n­CO2(2) = ∑nH+ – nCO32- = 0,03 – 0,02 = 0,01 (mol)

=> VCO2 (đktc) = 0,01.22,4 = 0,224 (l) = 224 (ml)

Câu 5. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Na, Ba, K

B. Be, Na, Ca

C. Na, Fe, K

D. Na, Cr, K

Xem đáp án

Đáp án A2A + 2H2O → 2AOH + H2 (A là kim loại kiềm)

B + 2H2O → B(OH)2 + H2(B là kim loại kiềm thổ, trừ Be)

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

2K + 2H2O → 2KOH + H2

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu quan

………………………

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học H2O + KH → H2 + KOH, khi cho dung dịch H2O (nước) phản ứng với KH (Kali hidrua) để tạo ra H2 (hidro), KOH (kali hidroxit). Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button