Phản ứng oxi-hoá khử

H2O + K2O → 2KOH
H2O + K2O = 2KOH | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2O | nước | lỏng + K2O | kali oxit | dd = KOH | kali hidroxit | dd, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình H2+ K2O → 2KOH
   • Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng K2O (kali oxit) là gì ?
   • Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng K2O (kali oxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2+ K2O → 2KOH là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2+ K2O → 2KOH ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2+ K2O → 2KOH
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng H2+ K2O → 2KOH

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 8   Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

H2O + K2O 2KOH
nước kali oxit kali hidroxit
Potassium oxide
(lỏng) (dd) (dd)
(không màu)
Bazơ
18 94 56

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: H2O + K2O → 2KOH

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình H2+ K2O → 2KOH

H2+ K2O → 2KOH là Phản ứng oxi-hoá khử, H2O (nước) phản ứng với K2O (kali oxit) để tạo ra KOH (kali hidroxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng K2O (kali oxit) là gì ?

Không có

Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng K2O (kali oxit)?

cho K2O đi qua nước

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2O (nước) tác dụng K2O (kali oxit) và tạo ra chất KOH (kali hidroxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2+ K2O → 2KOH là gì ?

Chất rắn màu đen Kali oxit (K2O) tan dần.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2+ K2O → 2KOH

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra KOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra KOH (kali hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra KOH (kali hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ K2O Ra KOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2O (kali oxit) ra KOH (kali hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2O (kali oxit) ra KOH (kali hidroxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2+ K2O → 2KOH

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình H2+ K2O → 2KOH

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình H2+ K2O → 2KOH

Câu 1. Crom oxit

Oxit nào dưới đây không tan trong dung dịch NaOH loãng ?

A. P2O5
B. Al2O3.
C. Cr2O3
D. K2O

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Kim loại kiềm

 

Hòa tan hoàn toàn 9,4 gam K2O vào 70,6 gam nước, thu được dung dịch KOH có nồng độ x%. Giá trị của x là

 

A. 14
B. 18
C. 22
D. 16

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Xác định cặp chất không phản ứng về kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm

 

Cặp chất không xảy ra phản ứng là

 

A. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2
B. dung dịch NaOH và Al2O3.
C. K2O và H2O.
D. Na và dung dịch KCl.

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Xác định chất kết tủa sau phản ứng

 

Hòa tan hỗn hợp gồm K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước dư, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là :

 

A. K2CO3
B. Fe(OH)3
C. Al(OH)3
D. BaCO3

Xem đáp án câu 4

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button