Phương Trình Hoá Học Lớp 9

H2O + CO2 → H2CO3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học




Dưới đây Trường mầm non ánh dương cung cấp tài liệu về H2O + CO2 → H2CO3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học H2O | nước | lỏng + CO2 | Cacbon dioxit | khí = H2CO3 | Axit cacbonic | lỏng, Điều kiện

Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phản ứng hoá hợp   Phương trình hóa học vô cơ

Related Articles

This post: H2O + CO2 → H2CO3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cách viết phương trình đã cân bằng

H2O + CO2 H2CO3
nước Cacbon dioxit Axit cacbonic
Carbon dioxide Carbonic acid
(lỏng) (khí) (lỏng)
(không màu) (không màu) (không màu)
Axit
18 44 62

Phương trình phản ứng: H2O + CO2 → H2CO3

H2O + CO2 → H2CO3 là Phản ứng hoá hợp, H2O (nước) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit) để tạo ra H2CO3 (Axit cacbonic) dưới điều kiện phản ứng là Không có

  • Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) là gì ?

Không có

  • Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để H2O (nước) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit) và tạo ra chất H2CO3 (Axit cacbonic).

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2O (nước) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) và tạo ra chất H2CO3 (Axit cacbonic)

  • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2O + CO2 → H2CO3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2CO3 (Axit cacbonic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), CO2 (Cacbon dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

→  Xem thêm: phương trình Cách cân bằng C2H4 + H2O → C2H5OH chi tiết nhất

Ứng dụng thực tế H2O + CO2 → H2CO3

  • Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra H2CO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra H2CO3 (Axit cacbonic)

  • Phương Trình Điều Chế Từ CO2 Ra H2CO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra H2CO3 (Axit cacbonic)

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập liên quan H2O + CO2 → H2CO3

Câu 1. Dãy chất nào sau đây tan trong nước

A. CO2, SO2, CaO

B. BaO, CuO, N2O5

C. CaO, FeO, CO2

D. N2O5, CaO, ZnO

Xem đáp án

Đáp án A Loại B vì CuO là oxit bazo không tan trong nước

Loại C vì FeO là oxit bazo không tan trong nước

Loại D vì ZnO là oxit bazo không tan trong nước

Dãy chất nào sau đây tan trong nước CO2, SO2, CaO

CO2 + H2O ⇔ H2CO3

SO2 + H2O → H2SO3

CaO + H2O → Ca(OH)2

Câu 2. Dãy chất nào sau đây hòa tan vào nước cho dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ?

A. N2O5, CaO, CO2

B. SO3, N2O5, P2O5

C. CO2, Na2O, N2O5

D. CO, CO2, N2O5

Xem đáp án

Đáp án B Dãy chất hòa tan vào nước cho dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là các oxit axit khi hòa tan vào nước tạo thành các dung dịch axit: SO3, N2O5, P2O5

Phương trình phản ứng minh họa

SO3 + H2O → H2SO4

N2O5 + H2O → 2HNO3

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Câu 3. Khi nhiệt phân, nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại, khí NO2, O2 là

A. Cu(NO3)2, Pb(NO3)2.

B. Ca(NO3)2, Hg(NO3)2, AgNO3.

C. Zn(NO3)2, AgNO3, LiNO3.

D. Hg(NO3)2, AgNO3.

Xem đáp án

Đáp án D Nhiệt phân cho sản phẩm kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi là kim loại nhóm III.

Phương trình hóa học

Hg(NO3)2 → Hg + 2NO2↑ + O2↑

2AgNO3→ 2Ag + 2NO2↑ + O2↑

=> Dãy muối cho sản phẩm kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi là: Hg(NO3)2, AgNO3

Câu 4. Chất nào sau đây được dùng làm bột nở trong công nghiệp thực phẩm?

A. KOH

B. NaOH

C. Na2CO3

D. NaHCO3

Xem đáp án

Đáp án D

NaHCO3 được dùng làm bột nở trong công nghiệp thực phẩm.

Câu 5. Dãy oxit nào sau đây vừa tác dụng được với nước, vừa tác dụng được với axit?

A. SO2 , CO, CO2, CaO, Na2O.

B. CuO, Al2O3, MgO, CO, K2O.

C. Na2 O, CaO, Al2O3, MgO, SO2, CO2.

D. Na2O, CaO, K2O.

Xem đáp án

Đáp án D Oxit axit + Nước → Axit nhưng oxit axit không tác dụng với axit.

Loại các đáp án chứa oxit axit và oxit bazơ không tan trong nước.

Oxit bazơ + Nước → Bazơ và tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

Đáp án D: Na2O, CaO, K­2O.

Phương trình phản ứng minh họa

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

K2O + H2O → 2KOH

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu quan

………………………

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học H2O + CO2 → H2CO3, khi cho dung dịch H2O (nước) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit) để tạo ra H2CO3 (Axit cacbonic). Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button