Phương Trình Hóa Học Lớp 12

H2 + CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 → CH3(CH2)16CO2CH3

H2 + CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 = CH3(CH2)16CO2CH3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2 | hidro | + CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 | Methyl oleate | = CH3(CH2)16CO2CH3 | metyl stearat | , Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ, Chất xúc tác Ni

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình H2 + CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 → CH3(CH2)16CO2CH3
   • Điều kiện phản ứng để H2 (hidro) tác dụng CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 (Methyl oleate) là gì ?
   • Làm cách nào để H2 (hidro) tác dụng CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 (Methyl oleate)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2 + CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 → CH3(CH2)16CO2CH3 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2 + CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 → CH3(CH2)16CO2CH3 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2 + CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 → CH3(CH2)16CO2CH3
   • Phản ứng cộng là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng H2 + CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 → CH3(CH2)16CO2CH3

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 12   Phản ứng cộng

Cách viết phương trình đã cân bằng

H2 + CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 CH3(CH2)16CO2CH3
hidro Methyl oleate metyl stearat
Hydrogen Methyl cis-9-octadecenoate Methyl octadecanoate
2 0 299

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: H2 + CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 → CH3(CH2)16CO2CH3

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình H2 + CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 → CH3(CH2)16CO2CH3

H2 + CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 → CH3(CH2)16CO2CH3 là Phản ứng cộng, H2 (hidro) phản ứng với CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 (Methyl oleate) để tạo ra CH3(CH2)16CO2CH3 (metyl stearat) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Ni

Điều kiện phản ứng để H2 (hidro) tác dụng CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 (Methyl oleate) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Ni

Làm cách nào để H2 (hidro) tác dụng CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 (Methyl oleate)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để H2 (hidro) phản ứng với CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 (Methyl oleate) và tạo ra chất CH3(CH2)16CO2CH3 (metyl stearat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2 (hidro) tác dụng CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 (Methyl oleate) và tạo ra chất CH3(CH2)16CO2CH3 (metyl stearat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2 + CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 → CH3(CH2)16CO2CH3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm CH3(CH2)16CO2CH3 (metyl stearat), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia H2 (hidro), CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 (Methyl oleate), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2 + CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 → CH3(CH2)16CO2CH3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2 Ra CH3(CH2)16CO2CH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2 (hidro) ra CH3(CH2)16CO2CH3 (metyl stearat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2 (hidro) ra CH3(CH2)16CO2CH3 (metyl stearat)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 Ra CH3(CH2)16CO2CH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 (Methyl oleate) ra CH3(CH2)16CO2CH3 (metyl stearat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 (Methyl oleate) ra CH3(CH2)16CO2CH3 (metyl stearat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2 + CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 → CH3(CH2)16CO2CH3

Phản ứng cộng là gì ?

Xem tất cả phương trình Phản ứng cộng

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button