Phương Trình Hoá Học Lớp 11

H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2

H2 + C4H4 = CH2=CHCH=CH2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2 | hidro | khí + C4H4 | Vinylacetylene | khí = CH2=CHCH=CH2 | 1,3-Butadien | khí, Điều kiện Nhiệt độ t0, Chất xúc tác xt, p

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2
   • Điều kiện phản ứng để H2 (hidro) tác dụng C4H4 (Vinylacetylene) là gì ?
   • Làm cách nào để H2 (hidro) tác dụng C4H4 (Vinylacetylene)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2
   • Phương trình thi Đại Học là gì ?
   • Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương trình thi Đại Học   Phương trình hóa học hữu cơ

Cách viết phương trình đã cân bằng

H2 + C4H4 CH2=CHCH=CH2
hidro Vinylacetylene 1,3-Butadien
Hydrogen Buta-1,3-dien[
(khí) (khí) (khí)
(không màu) (không màu) (không màu)
2 52 0

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2

H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, H2 (hidro) phản ứng với C4H4 (Vinylacetylene) để tạo ra CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, p

Điều kiện phản ứng để H2 (hidro) tác dụng C4H4 (Vinylacetylene) là gì ?

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: xt, p

Làm cách nào để H2 (hidro) tác dụng C4H4 (Vinylacetylene)?

cho C4H4 tác dụng với H2.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2 (hidro) tác dụng C4H4 (Vinylacetylene) và tạo ra chất CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia H2 (hidro) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), C4H4 (Vinylacetylene) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2 Ra CH2=CHCH=CH2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2 (hidro) ra CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2 (hidro) ra CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien)

Phương Trình Điều Chế Từ C4H4 Ra CH2=CHCH=CH2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C4H4 (Vinylacetylene) ra CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C4H4 (Vinylacetylene) ra CH2=CHCH=CH2 (1,3-Butadien)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem tất cả phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?

Xem tất cả phương trình Phương trình hóa học hữu cơ

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2

Câu 1. Điều chế cao su buna

Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ
sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai.

A. Tinh bột → glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien→ X.
B. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.
C. CH4 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.
D. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 →C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

Câu B. 

Câu 2. Phản ứng

Trong các phương trình hóa học sau thi phản ứng nao không đúng?

A. FeSO4 + Ba(OH)2 → Fe(OH)2 + BaSO4
B. 3Zn + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + 3Zn(NO3)2
C. H2 + C4H4 → CH2=CHCH=CH2
D. FeCl2 + Na2S → FeS + 2NaCl

Câu D.

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button