Tổng Hợp

Giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc
Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc được chúng tôi tổng hợp chi tiết và đăng tải ngay sau đây. Giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc được ban hành kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———-

This post: Giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

Ảnh

4cm x 6cm

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
LÀM HÒA GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI VỤ VIỆC

Kính gửi: Sở Tư pháp…………………………………….

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………

Tôi đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc với các nội dung sau đây:

1. Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………..Nam/nữ:……….

Ngày sinh:…../……/………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân số: …………………..

Ngày cấp: .…..…/…..…./…….……… Nơi cấp: …………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:..…………………………………………………………………………….

………….……………………………………………………………………………..…….

Điện thoại:……………….…… ……….………………………………………………………….

Email:……………….………………………………………………………………………………..

2. Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………..

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên thương mại theo quy định pháp luật.

Tài liệu gửi kèm:

1.…………………………………………………………………………..………………

2. …………………………………………………………………………..………………

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng….. năm…

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button