Tổng Hợp

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện được ban hành kèm theo Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Nội dung trong mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm thông tin chi tiết chi nhánh/văn phòng đại diện như địa chỉ, số điện thoại, thông tin chi tiết người đứng đầu. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

This post: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: …………….

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……ngày……tháng……năm……

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa):……………………..

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có):…………………………………

2. Địa chỉ:………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………..Fax:……………….

Email:,………………………………. Website:……………….

3. Thông tin về người đứng đầu.

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………….Giới tính:……

Sinh ngày:… / ../… Dân tộc: …….Quốc tịch:……………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:……………………….

Số giấy chứng thực cá nhân:……………………………

Ngày cấp: …/… /……. Nơi cấp:………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………

Mã số doanh nghiệp:……………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính……………………….

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button